Tagged: vjezbe go1

Finalizacija vježbi

Do izložbe/prezentacije 31. 5. 2019. sljedeći je terminski plan rada:

21. 5. 
Korektura svih domačih i školskih zadaća. Završeno do 28. 5.
Priprema svih školskih vježbi plakata za tisak. Završeno do 28. 5.
Priprema svih domačih vježbi pozivnice za društvene mreže. Završeno do 28. 5.

28. 5.
Pregled svih završenih radova te eventuelne finalne ispravke. Grupno planiranje izložbe, prezentacija i zabave. Stavljanje plakata, objava pozivnica za izložbu.

31. 5.
Predaja radova na printu, postavljanje izložbe, prezentacija radova i zabava.

Realizacija
Svi printovi i datoteke trebaju biti opremljeni s kolofonom: Redni broj i naziv vježbe, Grafički dizajn I, 2018/2019, Ime i prezime

Stavite finalne datoteke u oblak ovdje.

Uvjeti za ispit su svi predani radovi u digitalu in na printu.

9. vježba: Slojevi i transparentnost

Koncept
Sa slojevima stvaramo aktivne vizualne naracije. Pronađi sliku, koja dokumentira aktivnosti studenata DVK/GO1 (crtež, fotografija, …). Slici dodavanjem ili uklanjanjem sloja (grafike različitih oblika), gradiš vizualnu naraciju. Sastavi dvije kompozicije, pri čemu se ista slika manifestira na način da je:
– slika je primarna
– slika je sekundarna

Savjet
Koristi već stečeno iskustvo s ritmom, ravnotežom, oblikom i kontraformom, bojama … Obrati posebnu pozornost na odnose između površina u boji, baveći se rubom, itd. Uporaba tekstova ili naslova nije dopuštena, ali slova možeš koristiti kao apstraktne umjetničke oblike.

Realizacija
Možeš raditi analogno ili digitalno. Realiziraj svaku sliku na svome A3 formatu. Za oddaju spremiš pdf. Sve realizacije i datoteke opremi s kolofonom: 9. Vježba: Slojevi & transparenca, Grafički dizajn I, 2018/2019, Ime i prezime

Aplikativnost
Slike ćemo koristiti kao opremu izložbe kolegija go1.

Stavite datoteke u oblak ovdje.

Prezentacija 21. 5. u 9.15h
U procjenu donesi printe te stavi ih na zid. Predstavi svoju kreaciju na grupnoj raspravi.

8. vježba: Okvir

Koncept
Vizualne komunikacije uvijek su ograničene rubom medija. Promišljeni kontakt između slika i tekstova s virtualnim ili fizičkim rubom pruža čitatelju dodatni narativ. Kadriranje na formatu je sastavni dio strukturiranja informacija. Odaberite jednu svoju sliku (portret) koju predstavljate kao vizualni esej u najmanje 3 različita okvira, uzimajući u obzir sljedeće formate: 1: 1, 2: 3, 3: 2, 16: 9, 1: 2. U okvir (do/izvan njega) uključi i naslov slike/eseja, koji staviš s tipografskim pismom.

Realizacija
Možeš raditi analogno ili digitalno. Realiziraj svaki okvir na svome A3 formatu. Za oddaju spremiš pdf. Sve realizacije i datoteke opremi s kolofonom: 8. Vježba: Okvir, Grafički dizajn I, 2018/2019, Ime i prezime

Aplikativnost
Slike ćemo koristiti kao opremu izložbe kolegija go1.

Stavite datoteke u oblak ovdje.

Prezentacija 14. 5. u 9.15h
U procjenu donesi printe te stavi ih na zid. Predstavi svoju kreaciju na grupnoj raspravi.

7. vježba: Modularnost

Koncept
Modularnost je posebna vrsta ograničenja. Modul je fiksan element koji se koristi unutar većeg sustava ili strukture. Kada se unaprijed odredi nekoliko čimbenika, dizajner je slobodan razmišljati o drugim dijelovima problema.

Dizajniraj 4 piktograme koji prikazuju: studenta(e) grafičkog dizajna, izložbu, prezentaciju, zabavu. Realiziraj monokromatsko (c/b) u pozitivu i negativu.

Savjet
Budi oprezan na module i mali broj elemenata kojima gradiš piktograme te na konsistenciju njihovog niza. Razmisli razini detalja i semantiki abstraktnih slika u piktogramima.

Realizacija
Možeš raditi analogno ili digitalno. Realiziraj obradu 4 pozitiva na svome i 4 negativa na svome A3 formatu. Za oddaju spremiš pdf. Sve realizacije i datoteke opremi s kolofonom: 7. Vježba: Modularnost, Grafički dizajn I, 2018/2019, Ime i prezime

Aplikativnost
Piktograme ćemo koristiti za obavještavanje o završnici kolegija go1.

Stavite datoteke u oblak ovdje.

Prezentacija 7. 5. u 9.15h
U procjenu donesi printe te stavi ih na zid. Predstavi svoju kreaciju na grupnoj raspravi.

6. vježba: Hierarhija

Koncept
Hierarhija je red važnosti unutar društvene grupe ili u tekstu – knjizi. Hierarhični red postoji takoreći svugdje; u obitelji, politici, religiji … Vizualna hierarhija donosi se varijacijama veličine, boje, prostora, pozicioniranja, te drugih signala. Održavanje reda je bitan dio dizajnerovog posla. Vizualna hijerarhija kontrolira isporuku i utjecaj poruke. Bez hijerarhije, grafička komunikacija je dosadna i teška za navigaciju.

Organizirajte tekst pozivnice na format kvadrata tako, da provedete savjete za čitatelja koristeći tipografsku hijerarhiju. strukturirajte svoju hijerarhiju na kvantitativan način: s jednim rezom fonta, ali s izmjeničnim veličinama i orinetacijama teksta. Nije dopušten dodatni slikovni materijal (ilustracije ili fotografije). Poslužite se Gerstnerovog programa.

go1/dvk
otvoreni studio
izložba prezentacije zabava
petak, 31. 5. 2019.
ana domen eva dorotea hana ivan lucija mert mia prosper sara tina

_____

Savjet
Nemoj dopustiti da poziv izgleda kao uredski dokument. Nema potrebe da naslov i institucija budu na vrhu. Umjesto da rukuješ velikim tekstualnim okvirom, distribuiraj sadržaj na manje komponente i  organiziraj ih na smislen način. Pažljivo razmisli o upotrebi palete koju si razvio s prošlim vježbama. Promatraj dosljedan izgled ekvivalentnih elemenata i dosljedno osiguravaj jednoznačnu hijerarhiju. Razmisli, planiraj, skiciraj! Poziv bi također trebao pružiti uzbuđenje za publiku (studenti i nastvanici) DVK.

Izvedba
V programu Adobe Indesign/Illustrator kreiraj novi dokument dimenzija 248 × 248 mm i marginom 8 mm s svih strana. Unutar kvadrata (232 × 232 mm), koji ti ostaje, konstruiraj mrežu s 58 (4 × 4 mm) jedinica. Na mreži podjeli odgovarajuči broj polja (36, 25, 16, 9). Među poljima treba biti isti interval (2 jedinica) po horizontali i vertikali. Realiziraj svaku obradu na A3 formatu. Tehnika realizacije je digitalna, za oddaju spremiš pdf. Sve realizacije i datoteke opremi s kolofonom: 6. Vježba: Hierarhija, Grafički dizajn I, 2018/2019, Ime i prezime

Aplikativnost
Pozivnice ćemo koristiti za on-line obavještavanje o završnici kolegija go1.

Stavite datoteke u oblak ovdje.

Prezentacija 30. 4. u 9.15h
U procjenu donesi printe te stavi ih na zid. Predstavi svoju kreaciju na grupnoj raspravi.

Školska vježba 16. 4., rad u 4 grupe (2–3 studenta)
Spojite 6 Gerstnerovih rastera na format 2:3. Na njemu organizirajte gornji tekst i dizajnirajte plakat. Razmislite, analizirajte materiale i planirajte prije nego počnete raditi. Evalviramo drskost vizualne komunikacije.

Aplikativnost
Pakat ćemo koristiti za off-line obavještavanje o završnici kolegija go1.

Priprema za novu temu u školi
Na sljedeće predavanje 30. 4. donosite kolaž papire u boji i crni karton. Za posao u školi će vam trebati ravnala, škare, olfa nož i ljepilo.

5. vježba: Mreža

Koncept
Tipografska mreža je proporcijski regulator za kompoziciju svih elemenata grafičkog dizajna. Problem je: pronaći ravnotežu, maksimalnu usklađenost s pravilom s maksimumom slobode. Ili: maksimum konstanti s najvećom mogućom varijabilnošću.

Na temelju Gerstnerovog programa s 58 jedinica hierarhično strukturiraj dolnji tekst. Izradi dva različita rješenja na dviju različite mreže. Za prvu upotrebi serifno pismo, za drugu pismo bez serifa. Discipliniranim rasporedom kreiraj layout na mreži. Koristi samo jednu veličinu pisma i samo lijevo poravnavanje. Polja mreže u pozadini naznači linijami debeljine 0,1 pt.

Poznate tipografske bolesti
Različiti oblici disfunkcija pojavljuju se među populacijom koja je dugo podvrgnuta tipografiji. Ovdje su nabrojani najčešći problemi.

Tipofilija
Prekomjerna vezanost i entuzijazam za oblike i protuoblike pisama. Često se izražava zajedno s isključenjem svih drugih interesa i predmeta izbora. Tipofili obično umiru siromašni i usamljeni.

Tipofobija
Nerazumna nevoljkost prema pismima, često označena ikonama, dingbatima, piktogramima – u slučaju smrtnog ishoda – čak i s majmunima i gradelama. Strahove tipofobova može se pomiriti (ali ne i izliječiti) stalnim dozama fontova Helvetica i Times New Roman.

Tipohondrija
Trajna tjeskoba da je netko izabrao pogrešan font. Ovo stanje je vrlo uobičajeno u vezi s opp (optički poremećaj podrezivanja); stalnu potrebu za prilagodbom i preuređivanjem razmaka između slova.

Tipotermija
Promiskuitetno odbijanje doživotne obveze prema jednome pismu – možda pet ili čak šest – kao što su preporučili neki liječnici. Tipotermik je u stalnom iskušenju da provjeri „vruće“ nove fontove, često bez odgovarajuće licence.

_____
vir: Ellen Lupton, Thinking with Type (Princeton Architectural Press: New York, 2004).

Savjet
Istraži mogućnosti, koje ti pruža mreža. Skiciraj različite situacije. Razmisli veličinu fonta u odnosu na interval jedinice. U programu koristi text boxove in layere. Kontroliraj svoj proces. Budi precizan!

Izvedba
V programu Adobe Indesign/Illustrator kreiraj novi dokument dimenzija 248 × 248 mm i marginom 8 mm s svih strana. Unutar kvadrata (232 × 232 mm), koji ti ostaje, konstruiraj mrežu s 58 (4 × 4 mm) jedinica. Na mreži podjeli odgovarajuči broj polja. Među poljima treba biti isti interval (2 jedinica) po horizontali i vertikali. Realiziraj svaku obradu na svome A3 formatu. Tehnika realizacije je digitalna, za oddaju spremiš pdf. Sve realizacije i datoteke opremi s kolofonom: 5. Vježba: Mreža, Grafički dizajn I, 2018/2019, Ime i prezime

Stavite datoteke u oblak ovdje.

Prezentacija 16. 4. u 9.15h
U procjenu donesi printe te stavi ih na zid. Predstavi svoju kreaciju na grupnoj raspravi.

Školska vježba 9. 4., rad u 4 grupe (2–3 studenta)
Nacrtajte mrežu koja se temelji na Gerstnerovom programu s 3, 4, 5 ili 6 kolona i redova. Osnovna jedinica mjeri 4 mm, margine 8 mm (stranica: 58 × 4 + 2 × 8 = 248 mm). Napravite 9 fotokopija. Organizirajte tiskani materijal prema sadržaju (tekst, slike) i izrežite u kvadrate ili pravokutnike. Stavite ih na mrežu kako biste simulirali različite situacije layouta. Razmislite, analizirajte materiale i planirajte prije nego počnete raditi. Evalviramo preciznost izrade, maksimalnost konstanta s najvećom mogučnosću variacija.

Priprema za novu temu u školi
Na sljedeće predavanje 16. 4. donosite stare novine s različitim tekstovima i fotografijama. Za posao u školi će vam trebati ravnala, škare, olfa nož i ljepilo.

4. vježba: boja

Koncept
Boja je važan element vizualne komunikacije. Pronađi vizualnu poruku s jakim kodom boje koji ima široko priznati kulturni značaj (znakovi, emblemi, globalni brendovi, …).

Realizacija
1. Analiziraj kod boje prema fizičkim kriterijima (primarni, sekundarni, tercijarni, hladni / topli, zasićeni / nezasićeni itd.) I simboličkim kriterijima (osjećaji, koncepti, itd.).
2. Obradi kod boje razmatrane vizualne poruke u što je više moguće da bih promijenio njezino značenje. Možeš koristiti bilo koji princip za teoriju boja, da bih dobio novu kombinaciju, ali ne smiješ promijeniti oblik vizualne poruke.
Realiziraj svaku obradu na svome A3 formatu.
Tehnika realizacije je analogna ili digitalna ali za oddaju spremiš pdf. Sve realizacije i datoteke opremi s kolofonom: 4. Vježba: Boja, Grafički dizajn I, 2018/2019, Ime i prezime

Stavite datoteke u oblak ovdje.

Savjet
Tražeči različite vizualne poruke osloni se na semantiku i simboliku boje. Dobro razmisli o preokretu i mogučim rješenjima, koja nagovaraju s humorom.

Prezentacija 9. 4. u 9.15h
U procjenu donesi printe te stavi ih na zid. Predstavi svoju kreaciju na grupnoj raspravi.

Školska vježba 2. 4., rad u grupama (2–3 studenta)
Iz materijala odaberite jednu homogenu boju i stavite je kao jednostavnu figuru (kvadrat, trokut ili krug) na crnu, bijelu, komplementarnu, blisku komplementarnu i analognu pozadinu. Zatim pripremite suprotno: na podloge odabrane boje stavite jednostavne figure u iste situacije boja. Budite oprezni na preciznost odnosa unutar kruga boja. Razmislite, definirajte figure i planirajte prije nego počnete raditi. Evalviramo elegancu, likovne kvalitete i konsistencu izrade.

Priprema za novu temu u školi
Na sljedeće predavanje 9. 4. donosite stare novine i nekoliko običnih bjelih papira. Za posao u školi će vam trebati ravnala, škare, olfa nož i ljepilo.

Bonus zadatak: Natječaj gradove pješacima

U sklopu dodatnih zadataka GO1 sudjelovat ćemo na natječaju Gradove pješacima u organizaciji slovenskog instituta IPoP – Instituta za politike prostora i TAM-TAMa. Materiali na slovenskom in na engleskom jeziku.

Rok za dostavu radova je 19. 4. 2019!

Naša vremenski okvir
2. 4. konzultacije koncepta u skicama
9. 4. konzultacije odgovarajučeg vizualnog jezika
16. 4. finalizacija vizualnog jezika i pregled tehničke prikladnosti
19. 4. oddaja radova elektronskim putem

Konzultacije e-mailom ili van rasporeda sati GO1 prema dogovoru.

Savjet
Dobro pročitaje i upoznajte se sa problematikom te okvirima natječaja.

3. vježba: Lik i pozadina

Koncept
Kada uče o moći pozadine, dizajneri pokušavaju otkriti njezinu konstruktivnu nužnost. Rad uz grupiranje, uzorčenje te pretraživanje odnosa slike i pozadine daje dizajnerima moć stvaranja i destabilizacije oblika.

Realizacija
Slova iz svoga imena i prezimena pozicioniraj u 9 kvadrata na mreži 3 × 3.  Stranica kvadrati mjeri 8 cm, distanca između kvadrata je 1 cm. Rotirajući i proširujući proporcionalno, postavi ih na takav način, da slovo unutar jednog kvadrata stvara ujednačenu ravnotežu crne i bijele boje (lik/pozadina, negativ/pozitiv), te da zadržiš jedva opaženi identitet slova. Izbor pisma ili več njih je prost. Ako imaš ime i prezime kraće od 9 slova, dodaj slova po želji. Ako imaš ime i prezime duže od 9 slova, izpusti podvojena. Realiziraj kompoziciju na svetlo sivoj pozadini na uspravnom A3 formatu.
Tehnika realizacije je analogna ili digitalna ali za oddaju spremiš pdf. Sve realizacije i datoteke opremi s kolofonom: 3. Vježba: Lik i pozadina, Grafički dizajn I, 2018/2019, Ime i prezime

Stavite datoteke u oblak ovdje.

Savjet
Tražeči odgovarajuči font premisli o anatomskim karakteristikama pisma, koje bi mogle nuditi kvalitetnu protuobliku. Ne bojaj se večati preko rubova/granica kvadrata. Ako radiš digitalno, poslužuj se maski. 

Prezentacija 2. 4.
U procjenu donesi printe te stavi ga na zidu. Predstavi svoju kreaciju na grupnoj raspravi u razredu.

Školska vježba 26. 3., rad u grupama (2–3 studenta)
Pokrivanjem tekstura s pozadinom kreirajte 26 znakova latinskog alfabeta. Materiale/teksture izrežite na trake zajedničke visine (cca 20 cm) te ih prekrijte protuoblicima iz bijeloga papira. Budite oprezni na konsistencu elemenata, kako bih stvarali koordiniranu grupu slova. Razmislite, skicirajte, rafinirajte ideju i planirajte prije nego počnete raditi. Evalviramo elegancu, likovne kvalitete i preciznost izrade mobila.

Priprema za novu temu u školi
Na sljedeće predavanje 2. 4. donosite razne papirne materiale u bojama i nekoliko običnih bjelih papira te crni foto karton. Za posao u školi će vam trebati ravnala, škare, olfa nož i ljepilo.

2. vježba: Ritam i ravnoteža

Koncept
Ravnoteža i ritam rade zajedno, da bi s njima kreirali radove, koji pulziraju životom i steću dvije stvari: stabilitet i iznenađenje.

Realizacija
U svakodnevnoj rutini pronadji motiv ili objekat iz kojeg stvaraš 4 vizualne studije; dvije podlažu zakonima ritma, dvije zakonima ravnoteže. Četri slike složi u narativ, da bi se mogla ta rutina jednostavno razumjeti.
Tehnika realizacije je analogna ili digitalna po dva vizuala na formatu A3, isto spremiš pdf. Sve realizacije i datoteke opremi s kolofonom: 2. Vježba: Ritam i ravnoteža, Grafički dizajn I, 2018/2019, Ime i prezime

Stavite datoteke u oblak ovdje.

Savjet
Ne treba izmišljati rutinu. Možeš je pronaći u sasvim običnom osobnom radu: pranje suđa, spremanje stana, šetanje psa, pisanje dnevnika, …

Prezentacija 26. 3.
U procjenu donesi sve 4 printe te posloži ih u red na zidu. Predstavi svoju kreaciju na grupnoj raspravi u razredu.

Školska vježba 19. 3., rad u grupama (2–3 studenta)
Iz šipki, konopca, kartona i papira izradite mobil, koji od stropa visi na jednom konopcu i vrti se. Budite oprezni na fizičku i likovnu ravnotežu te ritam. Razmislite, skicirajte, rafinirajte ideju i planirajte prije nego počnete raditi. Evalviramo elegancu, likovne kvalitete i preciznost izrade mobila.

Priprema za novu temu u školi
Na sljedeće predavanje 26. 3. donosite razne teksture večih formata (omot papir ili slično) i nekoliko običnih bjelih papira A4. Za posao u školi će vam trebati ravnala, škare, olfa nož i ljepilo.

1. vježba: Točka, linija, ploha

Koncept
Vizualizacija pojmova koji nemaju opipljivu vizualnu sliku stalan je izazov za grafičke dizajnere. Takve riječi su, na primjer, osjećaji: radost, tuga, ljutnja, gnus, strah i iznenađenje. To su temeljne ljudske emocije, koje čine složenije: ljubomora, briga, sumnja, zavist, sram, očaj, razočaranje, napetost, tjeskoba, mržnja, krivnja, zadovoljstvo, suosjećanje, nada, hrabrost, zahvalnost, ponos, interes, olakšanje.

Realizacija
Odaberi jednu riječ s popisa. Razmisli pažljivo o tome što za tebe znači i što možeš pokazati. Koristi samo točke i crte kako bi vizualizirao, dizajnirao ili konstruirao ovu riječ razumljivo, spremno i ekspresivno u isto vrijeme. Dostupni su svi digitalni ili analogni načini i osobne geste.

Analognu kreaciju fotografiraj i spremi na pdf veličinu A3, isto i digitalnu kreaciju. Sve realizacije i datoteke opremi s kolofonom: 1. Vježba: Točka, linija, ploha, Grafički dizajn I, 2018/2019, Ime i prezime

Stavite datoteke u oblak ovdje.

Prezentacija 19. 3. 2019
U procjenu donesi kreaciju i print. Predstavi svoju kreaciju na grupnoj raspravi u razredu.

Priprema za novu temu
Na sljedeće predavanje 19. 3. donosite dovoljno duge tanke drvene ili plastične šipke, konopce, karton, papir u boji, ljepilo i spajalice. Za posao u školi će vam trebati ravnala, škare, olfa nož.