Tagged: vzorčnik

Črkovna vrsta; Izpitna naloga, MA Tipo OČV

Črkovna vrsta
Oblikuj in načrtuj črkovno vrsto, ki jo razvijaš na lastnih izhodiščih. Črkovna vrsta naj vsebuje vseh 26 znakov latinske abecede s šumniki za zapis slovenskega jezika (majuskule ali minuskule). Črkovni vrsti lahko števke, osnovna ločila; nealfabetne znake dodaš po potrebi. Poudarek je na kakovosti, ne pa količini glifov.

Časovnica
17. december 2018:
– draft verzija .otf fonta

7. januar 2019:
– 1. korektura vzorčnika
– finalni opis pisave v .txt formatu (min 70, max 150 besed)
– finalni mini specimen za font od sošolca v .pdf formatu (font v krivulje, ime datoteke: Pisava_mini)

14. januar 2019:
– 2. korektura/potrditev vzorčnika
– finalna verzija .otf fonta

16. januar 2019:
– sprintan vzorčnik/plakat 70 × 100 cm za razstavo vsebuje vzorčnik, niz vseh glifov in proces nastanka pisave (pogoj za pristop na 1. izpitni rok)

21. januar 2019 ob 10h (1. izpitni rok): 22. januar ob 9.30h:
– ustna predstavitev pisave in povratna informacija

Oddaja
Za predloge uporabi naslednje datoteke:
predloga za plakat, 70 × 100 cm (vzorčnik, proces, opis)
predloga za mini specimen , 12,6 × 12,6 cm, ki ga narediš s fontom od sošolca
Merriweather Sans font

Poimenovanje datotek: Ime_Priimek_Pisava, oddaja v oblak.