Tipografija Kaligrafija MA IP

zimski semester 2020/2021
nosilec: izr. prof. Domen Frasasistent Marin Šantić
izvedba v blok načinu (glej urnik)

Pri predmetu Tipografija Kaligrafija MA IP poglabljamo kaligrafska znanja in spretnosti, razvijamo lastni kaligrafski izraz ter sposobnost uporabe v kreativnem, oblikovalskem procesu.

Frekvenca
Obisk predavanj mora biti vsaj 75 %. Študenti brez frekvence dobijo možnost opravljanja dodatnih nalog za njeno pridobitev.

Risarska oprema
Svinčniki, šilček, radirka
Škarje, nožek, ravnilo s podlago za rezanje, pisarniške sponke
Kaligrafska peresa, čopiči in tuš
Skicirka v bloku, beli pisarniški papir, 5 mm karo listi, skicirni papir.

Branje
Priporočena literatura, ki je na voljo v knjižnici ALUO/OVK.

Izpit
Aplikacija kaligrafije na izdelek.