Črke po predlogi – tipografski sprehod; vaja 7, Tipo A IP

S tipografskega sprehoda izberi en motiv (napis). Iz njega do konca razvij kompleten niz 26 znakov latinske abecede skupaj s 3 šumniki (čšž). Rišeš lahko analogno ali digitalno; oživljeno pisavo predstavi v vzorčniku, ki odraža slog in prevideno rabo. V kompozicijo ne pozabi vnesti izvornega napisa (fotografija ali skica).

Nasvet
Črke analiziraj. V njih išči bistveno: spoje vertikala/okroglina, vertikala/horizontala, vertikala/diagonala; načine zaključkov, smer kontrasta, proporc, ipd. Iz analize si pripravi parametre za oblikovanje manjkajočih črk.

Kolofon
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2020/2021

Časovnica
21. 4. začetek vaje v šoli (zasnova, korektura, evalvacija)
5. 5. evalvacija