Konstruirana/sestavljena abeceda po Brunu Munariju; vaja 5, Tipo A IP

S sistemom Munarijevih elementov ABC con fantasia oblikuj 26 latiničnih črk (minuskule ali majuskule) po lastni zamisli. Elemente, ki jih izrežeš iz predloge, lahko sestavljaš na poljubne načine, uporabljaš različne barve. Če ti elementov zmanjka, jih preprosto dopolni.

Ozadje
Leta 1960 je Bruno Munari oblikoval igro ABC z domišljijo ABC con fantasia na podlagi svojih raziskav multiplikacij in jo posvetil otrokom. Linearni in krožni elementi lahko dejansko tvorijo katerokoli črko abecede ali karkoli si lahko zamislimo. Elementi so prožni in modularni tako, da jih lahko približujemo, oddaljujemo ali nadgrajujemo. To je kreativen način pristopa k branju in pisanju, pa tudi zabava z mešanjem pravil, oblik in nenazadnje izumljanja lastne abecede.

Nasvet
Bodi pozoren na skladnost in atraktivnost kombinatorike elementov, ki ti omogoča tvorjenje konsistentnih skupin črk.

Izvedba
Na formatu A2 predstavi pangram the quick brown fox jumps over the lazy dog. Ali pangram po lastni izbiri. Elemente, ki naj ne bodo manjši od 60 mm natančno po predlogi natančno izreži iz penaste gume ali kartona.

Kolofon
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2021/2022

Časovnica
28. 3. začetek vaje v šoli (zasnova, korektura, evalvacija)
4. 4. oddaja in evalvacija skupaj v sklopu modularnih vaj