Modularna – pixel abeceda; vaja 4, Tipo A IP

Črke, osnovane na modularnih mrežah, so stalni oblikovalski problem, ki zahteva celovit premislek, kako spojiti ortogonalni modularni princip pixel elementov z organskimi potezami v črkah.

Izvedba
S pomočjo spletne aplikacije Fontstruct oblikuj in realiziraj pisavo. Vsebovati mora vseh 26 znakov latinice (minuskule ali majuskule, če želiš, lahko tudi oboje). Manipulirati smeš le z eno od osnovnih form: kvadrat ali krog. Font naloži na računalnik. Izdelaj privlačen vzorčnik, ki vsebuje vse znake in ime pisave.

Nasvet
Zamisel fonta najprej skiciraj na karo papir, bodi pozoren na razmerja črkovnih pasov, črk in njihovih anatomskih delov, premisli kontrast in njegovo distribucijo. Začni sistematično in grupiraj znake, ki imajo enake skeletne oz. kontrukcijske lastnosti.

Kolofon
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2021/2022

Časovnica
21. 3. začetek vaje v šoli (zasnova, korektura, evalvacija)
4. 4. oddaja in evalvacija skupaj v sklopu modularnih vaj