Modularna – programirana abeceda; vaja 6, Tipo A IP

Predpostavimo, da imamo na voljo 4 tipe elementov: horizontala, vertikala, diagonala in krožni lok (½ ali ¼) ter mrežo, ki omogoča njihove osnovne strukturne interakcije: križanje, spoj na sredini in/ali na obeh skrajnih konceh.

Ne glede na to, koliko elementov želimo kombinirati, nas zanimajo vse možne kombinacije, ki jih generiramo po določenem programu.

Rezultat je diagram z morfološko tabelo strukturno enotnih podob, ki jih nekatere – zaradi naše vizualne izobrazbe – prepoznavamo kot različne znake.

Izvedba
Izmed vseh kombinacij morfološke matrike izberi 36 znakov, ki po tvoji percepciji najbolje predstavljajo 26 črk latinske abecede in 10 arabskih števk. Za prezentacijo pripravi celotno morfološko tabelo in svoj izbor znakov.

Nasvet
Premisli smiseln količinski obseg znakov, iz katerega črpaš. Večji obseg ponuja več možnosti, a zahteva tudi obsežnejše načrtovanje kombinatorike. O rešitvi problema razmišljaj načrtovalsko, na strukturni ravni. Oblikovanje znakov je šele naslenji korak.

Kolofon
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2020/2021

Časovnica
7. 4. začetek vaje v šoli (zasnova, korektura, evalvacija)
14. 4. oddaja in evalvacija skupaj v sklopu treh modularnih vaj