UN Tipografija I 2021

UN Tipografija I
letni semester 2020/2021
izr. prof. Domen Fras
torek, 8.30–12.30

Pri predmetu UN Tipografija I se spoznavamo s temeljnimi tipografskimi vsebinami v  sklopih: branje, črka, beseda, vrstica in besedilo. Razumevamo mentalni in fizični proces branja, študiramo razvoj, anatomijo, odnose oblike in protioblike, značilnosti črk, značaj pisav; poravnave vrstic, stolpcev in obravnavo odstavkov; organizacijo in hierarhijo besedil na tipografskih mrežah.

Učni izidi
razumevanje odnosov med potiskanim in nepotiskanim
spoznavanje tipografskih kanonov
raba ustreznih aplikacij za digitalni prelom
sposobnost organizacije besedil

Študij
Predavanju sledi predstavitev problema, ki ga kot vajo obdelate v 14 dnevnem ciklu:
1. dan: uvod (zasnova v šoli, študij doma),
7. dan: konzultacije s korekturami,
14. dan: oddaja in evalvacija.

Evalvacija
Sproti ocenjujemo načrtovanje, tipografsko odličnost rešitve, kakovost in natančnost izvedbe na podlagi zahtevanih parametrov ter celovitost oddanega dokumenta. Tekom semestra je predvidenih je 12 vaj.

Frekvenca
Pristop k izpitu vam zagotavljajo pozitivno ocenjene vaje. Obisk predavanj mora biti vsaj 75 % (beri Študijski red ALUO). Eventuelni izostanek opravičite z vnaprejšnjim obvestilom po e-pošti. Študenti, ki ne pridobite frekvence tekom semestra, jo lahko pridobite z dodatnimi vajami.

Risarska oprema
skicirka, svinčniki, šilček, radirka,
škarje, nožek, ravnilo s podlago za rezanje, pisarniške sponke, post-it lističi,
debel in tanek črn flumaster, korekturno sredstvo,
selotejp, lepilo za papir.

Programska oprema
Adobe Indesign/Illustrator, Affinity Designer/Publisher za digitalno izvedbo preloma.

Branje
Priporočena literatura, ki je na voljo v knjižnici.

Oddaja vaj
V oblak Tipografija I.

Izpiti oz. oddaja popolnega kompleta vaj
1. rok: torek, 25. maj 2021 (zaključna razstava),
2. rok: torek, 29. junij 2021,
3. rok: torek, 7. september 2021.