UN Tipografija I

UN Tipografija I
letni semester 2021/2022
izr. prof. Domen Fras
četrtek, 8.30–12.30, predavalnica 113

Pri predmetu UN Tipografija I se spoznavamo s temeljnimi tipografskimi vsebinami v  sklopih: branje, črka, beseda, vrstica in besedilo. Razumevamo mentalni in fizični proces branja, študiramo razvoj, anatomijo, odnose oblike in protioblike, značilnosti črk, značaj pisav; poravnave vrstic, stolpcev in obravnavo odstavkov; organizacijo in hierarhijo besedil na tipografskih mrežah z uporabo digitalnih orodij.

Učni izidi
Po uspešno zaključenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:
– prepoznati likovne odnose med potiskano in nepotiskano površino
– razložiti temeljne značilnosti pisav
– organizirati krajše sklope besedil z jasno hierarhijo
– izvesti prelome na enostavnih tipografskih mrežah
– uporabiti ustrezne aplikacije za digitalni prelom
– izdelati vaje v analogni obliki (printanje, rezanje, lepljenje)

Študij
Predavanju sledi predstavitev problema, ki ga kot vajo obdelate v 14 dnevnem ciklu:
1. dan: uvod (zasnova v šoli, študij doma),
7. dan: konzultacije s korekturami,
14. dan: oddaja in evalvacija.

Evalvacija
Sproti ocenjujemo načrtovanje, tipografsko odličnost rešitve, kakovost in natančnost izvedbe na podlagi zahtevanih parametrov ter celovitost oddanega dokumenta. Tekom semestra je predvidenih je 12 vaj.

Frekvenca
Pristop k izpitu vam zagotavljajo pozitivno ocenjene vaje. Obisk predavanj mora biti vsaj 75 % (beri Študijski red ALUO). Eventuelni izostanek opravičite z vnaprejšnjim obvestilom po e-pošti. Študenti, ki ne pridobite frekvence tekom semestra, jo lahko pridobite z dodatnimi vajami.

Risarska oprema
skicirka, svinčniki, šilček, radirka,
škarje, nožek, ravnilo s podlago za rezanje, pisarniške sponke, post-it lističi,
debel in tanek črn flumaster, korekturno sredstvo,
selotejp, lepilo za papir.

Programska oprema
Adobe Indesign/Illustrator, Affinity Designer/Publisher, Inkscape  za digitalno izvedbo preloma.

Branje
Priporočena literatura, ki je na voljo v knjižnici.

Oddaja vaj
V oblak Tipografija I.

Izpiti oz. oddaja popolnega kompleta vaj
1. rok: sreda, 25. maj 2022 (zaključna razstava),
2. rok: sreda, 29. junij 2022,
3. rok: sreda, 7. september 2022, ponedeljek, 12. 9. ob 13h, predavalnica 110.