7. vaja: Hierarhija; Tipo 1

Tipografska hierarhija izraža organizacijski sistem za vsebino, pri čemer nekatere podatke poudari, druge pa zmanjša. Bralcem pomaga skenirati besedilo, da bi vedeli, kje vstopiti in izstopiti, ter kako izbrati med ponujenim.

Na kvadratnem formatu uredi spodnje besedilo tako, da namige za bralca izvedeš s sredstvi tipografske hierarhije. Pripravi dve različni rešitvi vaje, na dveh različnih formatih, pri vsaki uporabi zgolj eno črkovno družino:

– pri prvi rešitvi strukturiraš hierarhijo kakovostno: z eno samo velikostjo pisave, a z alternacijami rezov (krepka, kurziva, kapitelke, verzalke … ).
– pri drugi rešitvi strukturiraš hierarhijo količinsko: z enim samim rezom pisave, a z alternacijami velikosti.
Seveda pri obeh različicah smiselno uporabljaš paleto tipografskih sredstev in izkušnje, pridobljene s preteklimi vajami.

Misli globalno, deluj lokalno
Post-pandemična ustvarjalnost 

Preživetvene prakse po covidu-19
4. festival študentske realnosti
28. maj–3. junij 2022
Stopnišča, hodniki, ateljeji, delavnice in predavalnice na vseh možnih lokacijah Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani
Sočasne razstave, projekti, seminarji, predstavitve, razprave in druženja

Nasvet
Besedilo preberi in razumi njegovo sporočilo. Vprašaj se, kaj in v kakšnem slogu sporoča. Analiziraj pomene: moto, naslov, podnaslov, tip, čas, kraj in vsebino dogodka. Izpostavi eno bistveno informacijo, premišljeno načrtuj razpored podrejenih, da realiziraš učinkovito vizualno komunikacijo. Enakovredne elemente obravnavaj enakovredno.

Izvedba
Obe kompoziciji dimenzij: 1) 124 × 124 mm in 2) 248 × 248 mm sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 124 × 62 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t.e.: 7. vaja: Hierarhija, Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek

Učni izidi; študent_ka:
– strukturira hierarhijo,
– izvede razliko v aplikaciji hierarhije,
– razvija velikostne odose besedil.

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 21. april 2022 (!)
– oddaja in evalvacija: 5. maj 2022 (!)

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.