10. vaja: Pixel abeceda; Tipo 1

Črke, osnovane na modularnih mrežah, so stalni oblikovalski izziv, ki zahteva celovit premislek, kako spojiti ortogonalno načelo pixel elementov z organskimi potezami (krivulje, diagonale).

Izvedba
S pomočjo spletne aplikacije Fontstruct oblikuj in realiziraj pixel pisavo, ki vsebuje vseh 26 malih črk (minuskul) latinice in 3 slovenske šumnike: čšž. Višina srednjega črkovnega pasu x-height naj bo 7 enot (pixlov), vratovi ascender in repi descender pa so poljubne dolžine. Manipulirati smeš le z eno od osnovnih form v aplikaciji: to sta kvadrat ali krog.

Nasvet
Zamisel pisave najprej skiciraj na karo papir, bodi pozoren na razmerja črkovnih pasov, potez in njihovih anatomskih delov. Začni sistematično s črkami /nolpa in njihove značilnosti prenesi na znake, ki imajo podobne skeletne lastnosti npr.:/ nmhru, /oec, /pbdq, /lijtf, /kvwxyz, /asg.

Izvedba
Font naloži na računalnik in ga predstavi na treh listih, črno/belo:
pangram (ali tu ali napišeš svojega) po lastnem izboru (list dimenzij 180 × 80 mm),
– beseda po izboru (list dimenzij 180 × 80 mm),
– največ 4 značilne črke po lastnem izboru ((list dimenzij 180 × 180 mm).
Vse liste sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 380 × 20 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t.e.: 10. vaja: Pixel abeceda: Ime fonta, Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek.

Učni izidi; študent_ka:
– načrtuje in izvede pisavo na mreži,
– prezentira pisavo na različnih ravneh,
– razvija sistematične pristope k oblikovanju.

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 5. maj 2022
– oddaja in evalvacija: 12. maj 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.