3. vaja: Ritem/neritem ali ravnotežje/neravnotežje

S črko (dodeljena na predavanjih) latinske abecede postaviš en par tipografskih kompozicij, ki sta na voljo pod likovnima odnosoma:
a) ritem/neritem, ali b) ravnotežje/neravnotežje.
Pri tem lahko prosto izbiraš minuskulo ali majuskulo, količino uporabljenih črk, velikost, orientacijo in pisavo, pri čemer morajo biti vse črke na paru kompozicij v isti pisavi in rezu.

Premislek
Skeletna razlika med minuskulami in majuskulami je pri nekaterih črkah večja, pri drugih manjša, v nekaterih primerih je ni. Ali lahko likovna dejstva črke kot abstraktne likovne forme vplivajo na parametre tvojega para kompozicij?

Izvedba
Par kompozicij natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 3:2; dimenzij 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10. t. e.:
3. vaja: Ritem/neritem ali Ravnotežje/neravnotežje, Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 5. marec 2020.
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 12. marec 2020.
– oddaja in evalvacija: 19. marec 2020.