3. vaja: Ritem/neritem ali ravnovesje/neravnovesje; Tipo 1

Z eno črko (dodeljena na predavanjih) latinske abecede postaviš en par tipografskih kompozicij, ki sta na voljo pod likovnima odnosoma:
a) ritem/neritem, ali b) ravnovesje/neravnovesje.
Pri tem lahko prosto izbiraš pisavo, minuskulo ali majuskulo, količino uporabljenih črk, velikost, orientacijo, pod pogojem, da so vse črke na paru kompozicij iste pisave in reza.

Premislek
Skeletna razlika med minuskulami in majuskulami je pri nekaterih črkah večja, pri drugih manjša, v nekaterih primerih je ni. Ob izbiri črke se osredotoči na njeno podobo, ki je v ekstremnih rezih izven normalnih pričakovanj. Ali lahko podoba črke kot abstraktne likovne forme vpliva na tvoja načrtovalska izhodišča?

Izvedba
Par kompozicij natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 3:2; dimenzij 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10. t. e.:
3. vaja: Ritem/neritem ali Ravnovesje/neravnovesje, Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek

Učni izidi; študent_ka:
– izbere in multiplicira črkovno obliko
– ustvari kompozicijo po likovnem načelu
– manipulira vektorske elemente z risarskimi programi

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 10. marec 2022
– oddaja in evalvacija: 17. marec 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.