4. vaja: Beseda in dejanje; Tipo 1

Iz vsake od spodnjih alinej izberi po eno besedo.

– adicija, eliminacija, migracija, repeticija, ekspanzija, 
– stiska, motnja, izguba, prehod, preboj

Besedi vsako v svoji kompoziciji uredi/stavi tako, da izraziš njen pomen s prostorsko razporeditvijo, velikostjo ali orientacijo črk na kvadratu dimenzij 18 × 18 cm. Črk ne smeš pačiti, lahko pa dodajaš ali odvzemaš, krajšaš ali podaljšuješ njihove sestavne dele, tudi protioblike. Uporabi zgolj v priloženi datoteki določeno pisavo Futura Bold (črke so že v krivuljah).

Nasvet
Premisli, s katerimi tipografskimi sredstvi je mogoče učinkovito prikazati pomene oziroma dejavnosti, ki jih opisujejo pojmi. Pri razumevanju pojmov si lahko pomagaš s portalom fran.si.

Izvedba
Datoteko preneseš na računalnik in odpreš (ne uvoziš ali vstaviš!) v Adobe Illustratorju ali Affinity Designerju, kjer jo tudi obdeluješ. Če delaš analogno (v tehniki kolaža), sprintaj in fotokopiraj. Obe kompoziciji natančno obreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 4. vaja: Beseda in dejanje, Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek

Učni izidi; študent_ka:
– kombinira črkovne forme,
– interpretira pomen besede s tipografskimi sredstvi,
– manipulira vektorske elemente z risarskimi programi.

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 17. marec 2022
– oddaja in evalvacija: 24. marec 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.