6. vaja: Odstavek; Tipo 1

Za daljša tekoča besedila velja, da je dovolj, če so bralcu odstavki nakazani le z enim namigom. Nepotrebni medvrstični razmiki zapravljajo prostor in besedilnemu bloku dodelijo ohlapno, nedoločeno obliko. Na kvadratnem formatu dimenzij 124 × 124 mm strukturiraj odstavke dela Cankarjevega besedila. Pripravi štiri različne rešitve, pri vsaki uporabi le eno od možnosti izvedbe odstavka:
– prelom vrstice in zamik,
– prelom vrstice in izmik,
– prelom vrstice z dodatnim ½ medvrstičnim razmikom,
– brez preloma vrstice in s simbolom za odstavek (simbol za odstavek je ¶. Če želiš, lahko uporabiš tudi kaj drugega, npr.: ●, ◼︎ ali vinjetirano različico ❡)

Pisavo namenjeno za daljša besedila obvezno izbereš na spletni strani Fontshare. Jo pretočiš in naložiš na računalnik. Pisavo, velikost fonta in medvrstični razmik določiš sam. Te tri postavke morajo biti enake pri vseh štirih rešitvah. Poravnavo, število stolpcev in njihovo širino prosto izbiraš.

Nasvet
Ne zaženi se brezglavo v izvedbo. Skiciraj možne rešitve in sočasno načrtuj vse štiri različice. Premisli dolžino vrstice in globino stolpca, delitve in presledke med besedami, kakor tudi odnos potiskanega v razmerju do formata in robov. Uporabi iz preteklih vaj pridobljena znanja. Bodi natančen in dosleden!

Izvedba
V programu Adobe Indesign/Illustrator ustvari nov dokument dimenzij 124 × 124 mm s štirimi stranmi. Prelomi besedilo. Vse štiri kompozicije sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 124 × 64 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 6. vaja: Odstavek, (ime izbrane pisave) Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek.

Učni izidi; študent_ka:
– izbere pisavo, fonte naloži na računalnik in jih uprabi,
– nadzira prelom vrstic, delitev besed, obravnavo odstavka,
– prepoznava odnos med širino in globino stolpca.

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 31. marec 2022
– oddaja in evalvacija: 7. april 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.