7. vaja: Poravnava vrstic

Vse elementi besedila, ki jih zaradi njihove različne funkcije (naslov, podnaslov, paginacija, opombe, marginalije…) manifestiramo z različno velikostjo pisave in medvrstičnega razmaka (leadinga), določamo sorazmerno tako, da njihovi medvrstični razmaki sovpadajo z ritmom (baseline) glavnega besedila.

Primer sinkopiranja: osnovni medvrstični razmak besedila je 12 t.e., 4 intervali so 48 t.e., kar predstavlja en takt.
Če želimo zmanjšati medvrstični razmak znotraj ritma pri taktu 48. t.e., ga razdelimo na 5 intervalov in dobimo medvrstični razmak 9,6 t.e., če ga razdelimo na 6 intevalov pa medvrstični razmak 8 t.e.
Če želimo povečati medvrstični razmak, znotraj ritma pri taktu 48. t.e., ga razdelimo na 3 intervale, z medvrstičnim razmakom 16 t.e. ali na 2 intervala z medvrstičnim razmakom 24 t. e.

Stavi celotno spodnje besedilo z osnovnim medvrstičnim razmakom 12 t. e., dele besedila pa uporabi na dveh manjših in dveh večjih medvrstičnih razmakih, kakor je opisano v drugem odstavku. Vrstice osnovnega besedila prikaži z linijami debeline 0,1 pt. Nanje ravnaj ostale dele besedila. Uporabiš lahko pisavo po svoji izbiri, ravnotako velikost pisave, a ne pozabi, da s spremembo medvrstičnega prostora proporcionalno spreminjaš tudi velikost pisave. Besedila lahko poravnavaš (levo, desno, blok, sredinsko) in razporejaš poljubno, a z osnovnim ritmom se morajo ujemati vse vrstice na listu. Pripravi eno različico vaje v formatu 1:2, dimenzij 36 × 18 cm .

Tisk postavlja besede v prostor nepopustljivo, bolj kot je pisanje to zmoglo storiti kadarkoli. Pisanje prenaša besedo iz zvočnega sveta v svet vidnega prostora. Toda tisk zaklene položaj besed v ta prostor. Nadzor položaja je bistvo tiska. Tiskana besedila so videti izdelana strojno, kar tudi so. Pri rokopisu skuša biti nadzor tega prostora dekorativen, okrašen, kot pri kaligrafiji. Za tipografski nadzor so značilne snažnost, urejenost in nevidnost: vrstice so popolnoma pravilne, vse poravnane na pravi strani, prav vse je videti enakomerno, brez pomoči črt in zarisanih robov, ki se pogosto pojavljajo v rokopisih. To je vztrajen svet hlada, nečloveškega, dejstev.

_____
vir: Walter Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London and New York: Methuen, 1982).

Izvedba
Vajo sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 36 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 7. vaja: Poravnava vrtic, Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek

Opozorilo
Preuči učni list in se seznani z nastavitvami osnovnega medvrstičnega razmaka v programu Indesign in uporabo opcije poravnave zgolj 1. vrstice odstavka (align only first line to grid). Pri oblikovanju ne pozabi na znanja in veščine, ki si jih pridobil v preteklih vajah.

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 2. april 2020.
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 9. april 2020.
– oddaja in evalvacija: 16. april 2020.