8. vaja: Hierarhija

Na kvadratnem formatu uredi spodnje besedilo tako, da namige za bralca izvedeš s sredstvi tipografske hierarhije. Pripravi dve različni rešitvi, na dveh različnih formatih, pri vsaki uporabi zgolj eno črkovno družino:
– pri prvi rešitvi strukturiraš hierarhijo kakovostno: z eno samo velikostjo pisave, a z alternacijami rezov (krepka, kurziva, kapitelke, verzalke … ).
– pri drugi rešitvi strukturiraš hierarhijo količinsko: z enim samim rezom pisave, a z alternacijami velikosti.
Seveda pri obeh različicah smiselno uporabljaš tipografsko paleto in izkušnje, pridobljene s preteklimi vajami.

Misli s čustvi, čuti z mislijo
Umetnost v sodobnosti
Globalni bienale
30. mednarodni festival ustvarjalnih praks
25. maj–14. november
Nacionalni in regionalni paviljoni širom mesta
Sočasne razstave, projekti, delavnice, predstavitve in razprave

Nasvet
Besedilo preberi in razumi njegovo sporočilo. Vprašaj se, kaj in v kakšnem slogu sporoča. Analiziraj pomene: moto, naslov, podnaslov, tip, čas, kraj in vsebino. Izpostavi eno bistveno informacijo, premišljeno načrtuj razpored podrejenih. Enakovredne elemente obravnavaj enakovredno.

Izvedba
Obe kompoziciji dimenzij: 1) 124 × 124 mm in 2) 248 × 248 mm sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 124 × 62 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 8. vaja: Hierarhija, Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 9. april 2020.
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 16. april 2020.
– oddaja in evalvacija: 23. april 2020.