Tipografija 1; Oddaja vaj za izpit in razstavo 2020/2021

A. Digitalno
Komplet vseh 12 vaj oddaš digitalno v pdf formatu in sicer vsako vajo v svoji datoteki. Ime datoteke naj vsebuje ime in priimek študenta ter zaporedno številko vaje.

Oddaja datotek v oblak.

B. Analogno
V fizični obliki oddaš 1. vajo: Tipografski katalog in 3 vaje s seznama, ki si ga prejel po elektronski pošti in je dostopen med študijskim gradivom na one drive.

Izpitni roki za šolsko leto 2020/2021
– 1. rok: 25. maj 2021 (digitalno do 12h, analogno med 11.00–12.00, predavalnica 110, Dolenjska c. 83),
– 2. rok: 2. julij 2021 (do 12h, analogno med 11.00–12.00, predavalnica 110, Dolenjska c. 83 -> Pisarna oddelkov za oblikovanje, Dolenjska c. 83),
– 3. rok: 3. september 2021 (do 12h, analogno med 11.00–12.00, predavalnica 110, Dolenjska c. 83).