Tipografija 1; Oddaja vaj za izpit in razstavo

Vaje oddaš v kompletu v oblak. Digitalno v .pdf formatu, vsako vajo v svoji datoteki. Ime datoteke naj vsebuje ime in priimek študenta ter zaporedno številko vaje.

Vajo 1; Tipografski katalog fotografiraš in predstaviš na enem .pdf dimenzij 420 × 280 mm, kolofon v pisavi velikosti 10 t. e.: 1. vaja: Tipografski katalog,  Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek.

Izpitni roki
– 1. rok: 28. maj 2020 (do 12h),
– 2. rok: 3. julij 2020 (do 12h),
– 3. rok: 3. september 2020 (do 12h).