UN Tipografija II

UN Tipografija II
zimski semester, 2022/2023
prof. Domen Fras, gost: Nejc Prah
petek, 9.00–12.00

Pri predmetu UN Tipografija II je študij usmerjen v kontekstualno aplikacijo tipografije skozi vsebine štirih tematskih sklopov:
– prepoznavanje, izbor, licenciranje in raba pisav,
– detajl v tipografiji, mikrotipografija, pravila,
– organizacija besedil, struktura, hierarhija, redundanca,
– koncepti in tipografske strategije, vizualna retorika,
uvodno predavanje je:
– tipografski sprehod skozi središče Ljubljane.

Posamezen sklop otvarjamo s predavanjem, nalogo in šolsko delavnico. Pridobljena znanja izmenjujemo z individualnimi konzultacijami in s skupinskimi diskusijami, zato je prisotnost na predavanjih zelo pomembna. V 3-tedenskih ciklih bomo izvedli 4 naloge, povezane z naštetimi vsebinami:

3-tedenski cikel
1 – uvod v nalogo, 2 – konzultacije naloge, 3 – prezentacija in evalvacija naloge

Oddaja dokumentov
V ustreznih digitalnih formatih oddajamo v oblak na tej povezavi.

Ocenjevanje
Vodilo pri ocenjevanju je lestvica po Statutu UL (120. člen).
Kriteriji pri predmetu Tipografija II so:
– refleksija problema,
– tipografska odličnost preloma,
– argumentacija odločitev,
– tehnična brezhibnost izvedbe datotek (za prezentacijo) in printov (za razstavo).

Frekvenca
Obisk predavanj, delavnic, konzultacij in predstavitev mora biti vsaj 75 %. Oddane in javno predstavljene morajo biti vse 4 naloge za pristop na 1. izpitni rok (semestrska razstava). Študenti brez frekvence imajo možnost opravljanja dodatnih nalog za pridobitev frekvence in pristop na 2. in 3. izpitni rok.

Izpit
Oddaja za 1. izpitni rok (semestrska razstava) bo v zadnjem tednu zimskega semestra. Obsega komplet 4 pozitivno ocenjenih nalog. Podrobnosti oddaje nalog in ostalih izpitnih rokov bodo objavljene pravočasno.

Branje
Priporočena literatura, ki je na voljo v knjižnici Oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij.

Risarska oprema 
Svinčniki, šilček, radirka
Škarje, nožek, ravnilo s podlago za rezanje, pisarniške sponke, post-it lističi
Debel in tanek črn flumaster, korekturno sredstvo
Selotejp, lepilo za papir
Skicirka, beli pisarniški papir

Programska oprema
Adobe Indesign & Adobe Illustrator ali Affinity Publisher & Affinity Designer.