UN Tipografija II

UN Tipografija II
zimski semester, 2019/2020
nosilec: izr. prof. Domen Fras
asistent: Marin Šantič
urnik: petek, 8.45–12.00 (Dolenjska c. 83, p 214)

Pri predmetu UN Tipografija II je študij usmerjen v kontekstualno aplikacijo tipografije skozi vsebine štirih tematskih sklopov:
– poznavanje, izbor, licenciranje in raba pisav
– detajl v tipografiji, mikrotipografija, pravila
– organizacija besedil in podob, struktura, hierarhija
– koncepti in tipografske strategije

Posamezen sklop otvarjamo s predavanjem, nalogo in šolsko delavnico. Pridobljena znanja izmenjujemo z individualnimi konzultacijami in skupinskimi diskusijami, zato je prisotnost na predavanjih zelo pomembna. V 3-tedenskih ciklih bomo izvedli 4 naloge, povezane z naštetimi vsebinami:

3-tedenski cikel (začetek 11. 10. 2019)
1. tema in naloga: uvodno predavanje, naloga in šolska delavnica
2. konzultacije: nadaljevalno predavanje in konzultacije naloge
3. prezentacije: oddaja, javna predstavitev, povratna informacija in uvod v naslednjo temo

Ocenjevanje
Pri nalogah se vrednotijo oblikovalčeva refleksija problema, tipografska odličnost preloma, tehnična brezhibnost izvedbe, pravočasnost oddaje in argumentacija prezentacije.

Oddaja dokumentov
Zahtevane dokumente v ustreznih digitalnih formatih oddajamo v oblak.

Frekvenca
Obisk predavanj, delavnic, konzultacij in predstavitev mora biti vsaj 75 %. Oddane in javno predstavljene morajo biti vse 4 naloge za pristop na 1. izpitni rok (semestrska razstava). Študenti brez frekvence dobijo možnost opravljanja dodatnih nalog za njeno pridobitev in pristop na 2. in 3. izpitni rok.

Risarska oprema 
Svinčniki, šilček, radirka
Škarje, nožek, ravnilo s podlago za rezanje, pisarniške sponke, post-it lističi
Debel in tanek črn flumaster, korekturno sredstvo
Selotejp, lepilo za papir
Skicirka, beli pisarniški papir

Programska oprema
Adobe Indesign ali Adobe Illustrator za izvedbo nalog.

Branje
Priporočena literatura, ki je na voljo v knjižnici.

Izpit
Oddaja za 1. izpitni rok (semestrska razstava januarja) sreda, 21. 1. 2020 obsega komplet 4 pozitivno ocenjenih nalog. Podrobnosti oddaje nalog in ostalih izpitnih rokov bodo objavljene pravočasno.