UN Tipografija II

UN Tipografija II
zimski semester, 2020/2021
izr. prof. Domen Fras
petek, 9.00–12.00

Predstavitev in okvirna časovnica študija (pdf)

Pri predmetu UN Tipografija II je študij usmerjen v kontekstualno aplikacijo tipografije skozi vsebine štirih tematskih sklopov:
– prepoznavanje, izbor, licenciranje in raba pisav
– detajl v tipografiji, mikrotipografija, pravila
– organizacija besedil, struktura, hierarhija, redundanca
– koncepti in tipografske strategije, vizualna retorika

Posamezen sklop otvarjamo s predavanjem, nalogo in šolsko delavnico. Pridobljena znanja izmenjujemo z individualnimi konzultacijami in s skupinskimi diskusijami, zato je prisotnost na predavanjih zelo pomembna. V 3-tedenskih ciklih bomo izvedli 4 naloge, povezane z naštetimi vsebinami:

3-tedenski cikel
1 – uvod v nalogo, 2 – konzultacije naloge, 3 – prezentacija naloge

Potek predavanj
Zaradi izvajanja aktivnosti za zajezitev epidemije, bo izvedba predmeta sprotno prilagajana aktualnim ukrepom. Predavanja bodo v večini potekala na daljavo, vaje, diskusije in delavnice pa v ločenih skupinah v šoli.

Ocenjevanje
Pri nalogah se vrednotijo refleksija problema, tipografska odličnost preloma, tehnična brezhibnost izvedbe, pravočasnost oddaje in argumentacija prezentacije.

Oddaja dokumentov
Zahtevane dokumente v ustreznih digitalnih formatih oddajamo v oblak.

Frekvenca
Obisk predavanj, delavnic, konzultacij in predstavitev mora biti vsaj 75 %. Oddane in javno predstavljene morajo biti vse 4 naloge za pristop na 1. izpitni rok (semestrska razstava). Študenti brez frekvence imajo možnost opravljanja dodatnih nalog za pridobitev frekvence in pristop na 2. in 3. izpitni rok.

Risarska oprema 
Svinčniki, šilček, radirka
Škarje, nožek, ravnilo s podlago za rezanje, pisarniške sponke, post-it lističi
Debel in tanek črn flumaster, korekturno sredstvo
Selotejp, lepilo za papir
Skicirka, beli pisarniški papir

Programska oprema
Adobe Indesign ali Adobe Illustrator za izvedbo nalog.

Branje
Priporočena literatura, ki je na voljo v knjižnici.

Izpit
Oddaja za 1. izpitni rok (semestrska razstava) bo v zadnjem tednu zimskega semestra. Obsega komplet 4 pozitivno ocenjenih nalog. Podrobnosti oddaje nalog in ostalih izpitnih rokov bodo objavljene pravočasno.