Prelom eseja; 2. naloga, Tipo II

Kontekst
Kakovost tipografske stvaritve je moč prepoznati izven osebnih preferenc; občutek za harmonijo, skladen stavek in enakomernost tipografskih elementov je poklicna veščina grafičnega oblikovalca, ki jo razvija skozi svojo kariero.

„The Crystal Goblet“ je esej Beatrice Warde, ki ga je prvič objavila pod naslovom „Printing Should Be Invisible“ na predavanju v Londonu, 1930. Esej je zgodovinski poziv k čistosti v tisku in „nevidni“ tipografiji. Večkrat ponatisnjen še vedno predstavlja temelj koncepta jasne tipografije in neposredne predstavitve vsebine. Kot študijsko gradivo pa naj bi ves ta čas pojasnjeval delovanje tipografije, kot da bi bila hkrati samoumevna in nezmotljiva. Warde primerja, da je na natisnjeni strani besedilo kot dobro vino, tipografija pa je prozorna kristalna čaša, ki ga vsebuje. Trdi, da je idealna posoda za vino tista, ki razkriva njegove vrline. Od tod tudi naslov eseja, v katerem zagovarja disciplino in ponižnost, ki sta potrebni za ustvarjanje tiho postavljenih, „preglednih“ knjižnih strani.

Po desetletjih sklicevanja na metaforo kristalne čaše, se med kritičnimi tipografi pojavljajo utemeljeni pomisleki, da ta ideja vsebino in njeno predstavitev nesmiselno in po nepotrebnem ločuje. Kajti, če je tipografija vizualna sestavina reproducirane besede, velja tudi obratno: besedilo brez tipografije nima nobenih vizualnih značilnosti.

Naloga
Preberi esej (-> v .txt formatu) in po lastni presoji izpostavi največ tri poudarke. Da se skozi tipografsko prakso lažje opredeliš do obravnavane teze, esej prelomi na dva različna načina (a in b), pod naslednjimi pogoji:
– pokončni pravokotni format naj ne bo večji od A4, skupaj največ 4 strani,
– hierarhijo dokumenta (avtor, naslov, podnaslov, glavno besedilo z odstavki [vstop z inicialko ali kako drugače], poudarek, opomba, pagina in živo pagina) tretiraj z različnimi velikostmi in/ali različnimi rezi tako, da sovpadajo (sinkopirajo) z osnovnim ritmom medvrstičnega razmaka (baseline/leading):
a) osnovni ritem je 12 t. e.
b) osnovni ritem je 15 t. e.
– za eno od rešitev izbereš pisavo s serifi za drugo linearno pisavo iz nabora Google fonts,
– število in širine stolpcev določaš sam,
– na eni strani preloma z linijami debeline 0,25 pt prikažeš medvrstični razmak in ujemanje vrstic
– variacije besedil specificiraš: font, velikost in razmak
– vsako rešitev predstavi na dveh A3 listih ležečega formata (glej shemo), opremi jih  kolofonom v velikosti 10 t. e.: Ime in Priimek, Tipografija II, 2019/2020, 2. naloga: The Crystal Goblet

Nasvet
Bodi pozoren na pravopisna in mikrotipografska pravila.

Časovnica in izvedba
korektura: 15. november: pregled preloma, specifikacija, zasnova predstavitve (obvezno na papirju)
oddaja s prezentacijo: 22. november: visokoresolucijski laserski print na papirju, datoteke pdf v oblak. (Poimenovanje: Ime_Priimek_2_naloga.pdf)