UN Tipografija III

UN Tipografija III, smer Ilustracija
letni semester, 2019/2020
nosilec: izr. prof. Domen Fras
urnik: torek, 8.30–12.30 (Dolenjska c. 83, p 110)

Pri predmetu UN Tipografija III obravnavamo teme, metode in načine, ki povezujejo tipografsko in ilustratorsko prakso. Letos bomo v sodelovanju z Zavodom Tiporenesansa razvijali lesene črke za visoki tisk. Delovni naslov projekta je Globina in širina visokega tiska.

Tehnologija visokega tiska s pomičnimi črkami je več pol tisočletja poganjala vidna sporočila zahodne družbe. Digitalna doba jo je v nekaj desetletjih premaknila z industrijskega prestola na industrijske deponije. Sočasno so zatonila tudi temeljna tipografska znanja, nujna za razumevanje mehanske reprodukcije besedil, tudi v digitalnih okoljih.

Študijski projekt se ukvarja z odkrivanjem in oživljanjem znanja skozi praktično izkušnjo visokega tiska v tiskarni. Vanj so vključeni vsi postopki od načrtovanja in izdelave tiskarskih črk iz lesa, oblikovanja in ustvarjanja nekonvecionalnih tiskovnih form ter tiska na starih tiskarskih strojih. Celovit študijski proces bo dokumentiran z namenom ohranjanja in širjenja znanja, z inovativnimi deli študentov pa tudi javno predstavljen na razstavi.

Pomen tehnologij in z njimi povezanih praktičnih veščin, ki jih je postindustrijska družba izrinila iz vsakdanjega življenja, danes prepoznavamo kot manjkajoči člen v verigi znanja na visokošolskih ravneh. Pokazati želimo, da teorija in zgodovinska dejstva brez njihove praktične preverbe nista dovolj za celovito poznavanje obravnavane vsebine. Izkoriščamo priložnost, da študijski proces prenesemo iz predavalnice in knjižnice v resnično okolje tiskarne.

Izboljšane kompetence študentov pričakujemo na področju izkoriščanja tehnik in orodij za kreativno delo, širjenju zgodovinskih in teoretskih okvirjev stroke in razvoju inovativnih rešitev, ki jih omogoča razumevanje tehnologije.

Predavanja in vaje otvarjamo z razpravo, demostracijo in itracijami. Pridobljena znanja izmenjujemo v skupinskih diskusijah in kritikah zato je prisotnost na predavanjih in vajah ključnega pomena. Ker bomo delo opravljali tudi v tiskarni, pričakujte nekoliko prilagodljivosti z urnikom.

Časovnica prezentacij
24. 3. oblikovanje
21. 4. prototip
19. 5. realizacija
26. 5. razstava

Risarska oprema
Svinčniki, šilček, radirka,
Škarje, nožek, ravnilo s podlago za rezanje, pisarniške sponke, post-it lističi,
Debel in tanek črn flumaster, korekturno sredstvo,
Selotejp, lepilo za papir,
Skicirka.

Programska oprema
Illustrator, Indesign, Glyphs, Fontlab Studio, Fontstruct …

Oddaja
Digitalne dokumente v oblak.

Frekvenca
Obisk predavanj in vaj mora biti vsaj 75 %, eventuelni izostanek je potrebno pisno opravičiti vnaprej.

Branje
Priporočena literatura, ki je na voljo v knjižnici.

Izpit
Oddati je treba vseh 4 naloge v kompletu.
1. rok: 26. maj 2020 (zaključna semestrska razstava)
2. rok. zadnji teden junija 2020
3. rok: prvi teden septembra 2020
Podrobnosti oddaje in rokov bodo objavljene pravočasno.