2. šolska vaja: Mreža 10 × 10 didot cicero

Vaja
V knjižnici preglej literaturo (modularni sistemi, vzorčniki pisav, …) in si pripravi katalog primerov. Nariši mrežo/raster 10 × 10 didot cicero, ki ti služi kot osnova za razvoj enega od sistemov. Začni s skiciranjem in razvojem možnih oblik.

Časovnica
2 šolski uri