Ekstra mastne črke; Tipo 3

Problem beline je stalnica v tipografskem oblikovanju. Bela protioblika v črkah ima enakovredno oblikotvornost kot črne oblike. Ekstremna količinska razlika med belo in črno še posebej poudari pomen protioblik za prepoznavnost črkovnih form. Z odvzemanjem čimmanj beline oblikuj niz minuskul ali majuskul (26 znakov latinice) tako, da bodo nastale čimbolj krepke oz. ekstra mastne ali t.i. črne črke. Realiziraš jih v digitalnem fontu.

Izvedba
1. Analogno koncipiranje, skiciranje
Iz črnega (temnejšega) kartona si pripravi trakove enotne širine med 6 in 9 cm. Iz njih izreži ključne črke sistema (povezave horizontal, vertikal, diagonal, okroglih delov) in jih na svetli podlagi stavi v besede.

2. Digitalno prototipiranje
V programu za vektorsko risanje (Adobe Illustrator, Affinity Designer) si pripravi enotne artboarde višine 1000 pointov. Na njih skladno s svojimi črkami postavi linije: osnovnica, x-, p- in h- oz. H-višina in nariši obrise črk. Vektorske datoteke izvozi kot .svg in uvozi v program za urejanje fontov (FontForge, FontLab Studio ali Glyphs), kjer greneriraš font.
Vektorske obrise črk lahko izvedeš na dva načina:
a) analogne črke skeniraš ali fotografiraš, uporabiš kot podlago in jih obrišeš (ne uporabi ukaza trace, ker boš ves čas zapravil za brisanje nepotrebnih vozlišč na krivuljah),
b) črke rišeš neposredno v vektorskem programu po načelu, ki si ga razvil v konceptu.

Nasveti
1. Analogni

Naskiciraj si idejo črk in skušaj izrezati čimmanj belega prostora. Bodi pozoren na skladnost protioblik pri podobnih črkah. Načrtuj sistematsko s poudarkom na sorodne elemente kot so spoji horizontal, vertikal, diagonal, okroglih delov. S premišljeno izbiro protioblik skušaj preseči preproste geometrijske forme. Pri minuskulah ne pozabi upoštevati podaljškov navzgor in navzdol.

2. Digitalni
Bodi pozoren na čiste risbe črk, brez nepotrebnih vozlišč. Urejevalniki fontov omogočajo uvoz slik kot podlago. V njih je možno risati vektorje z veliko stopnjo natančnosti. Z uporabo teh postopkov se seznani preko navodil, ki jih najdeš na spletu.

Prezentacija
Pisavo predstaviš na štirih ležečih panelih A3, visokoresolucijski .pdf
– koncept,
– postopek vektorizacije,
– ključni detajli črk,
– nabor vseh znakov v pangramu,
in oddaš še font v .otf formatu.

Kolofon na vseh listih
Ime in priimek, UL ALUO, Tipografija III (mentor: izr. prof. Domen Fras), 2019/2020

Časovnica
– uvod, demonstracija in koncipiranje: 5. maj 2020,
– korekture in konzultacije: 12. in 19. maj 2020,
– oddaja in prezentacija: 26. maj 2020.