Nalepka/Sticker; Tipo III

Nalepka
Je vrsta oznake, kos papirja, folije, ki ima s hrbtne strani samolepilni nanos. Nalepke so mnogoterih oblik, velikosti in barv. V kontekstih vizualnega sporočanja je zanje značilno, da poleg označevanja oziroma identifikacije dobrin zelo dobro nosijo tudi politična ali ideološka sporočila.
Iz spodjega seznama besednih zvez si izberi eno in oblikuj nalepko.
Premisli, kaj in komu sporočaš in kako na podlagi sporočila razviješ vizualni jezik.

Seznam
fake news
cyber war
take away
zoom meeting
single use
climate strike
rising star

zeleni prehod
ne vojni
podnebni štrajk
ni planeta B
za javno RTV
digitalna država
samo ja pomeni ja
predvolilna bonboniera

Izvedba
Določi obliko in dimenzije nalepke. Obliko nalepke zapolni s črkami ali črkovnimi formami. Upotevaj dinamiko, ligature, negativni prostor, …

Prezentacija
Nalepko s kratkim opisom koncepta predstaviš ležečem formatu A3, v naravni in ustrezno povečani velikosti. Oddaš tudi visokoresolucijski .pdf.

Kolofon
Ime in priimek, UL ALUO, Tipografija III (mentor: prof. Domen Fras), 2021/2022

Časovnica
– uvod, predavanje, koncipiranje: 29. marec 2022,
– oddaja in prezentacija: 5. april 2022.