11. vaja: Razmerje in format; Tipo 1

Izberi si poljubni format in dimenzije preproste mini zloženke (kvadrat, zlati trikotnik, 1/√3, 2/3, 5/8, 8/11, …) in na njem konstruiraj delitev mreže po enem od načel (Müller-Brockmann, Gerstner, Renner, Villecourd, …).

– na naslovnici z izbrano pisavo navedi razmerje formata in načelo delitve,
– na 2. stran načrtaj mrežo z linijami debeline 0,1 pt,
– na 3. stran simuliraj prelom na isti mreži: linije za besedila in ploskve za podobe; vzpostavi nedvoumno hierarhijo debelin in sivin,
– 4. stran je hrbtna – prazna, nalepiš jo na podlago.

Izvedi 4 različne zloženke, vsaka naj ima svoj format in svojo mrežo. Končne dimenzije in smer formata (pokončni, ležeči, kvadratni) so poljubne.

Nasvet
Premišljeno načrtuj mreže, hierarhijo in zrcala vseh zloženk ter končnega izdelka.

Izvedba
Vse štiri zloženke sprintaj, natančno prepogni, izreži in higienično brez prekrivanja samo s hrbtno stranjo nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj kolofon na kvadratu iz belega papirja dimenzij 64 × 64 mm, pisava velikosti, 10 t. e., leva poravnava s kolofonom:
11. vaja: Razmerje in format, Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek

Učni izidi; študent_ka:
– spoznava razmerja različnih formatov,
– načrtuje mreže,
– simulira tipografsko hierarhijo.

Časovnica
– 1. korektura (rešitve porezane na format): 12. maj 2022
– oddaja in evalvacija: 19. maj 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.

10. vaja: Pixel abeceda; Tipo 1

Črke, osnovane na modularnih mrežah, so stalni oblikovalski izziv, ki zahteva celovit premislek, kako spojiti ortogonalno načelo pixel elementov z organskimi potezami (krivulje, diagonale).

Izvedba
S pomočjo spletne aplikacije Fontstruct oblikuj in realiziraj pixel pisavo, ki vsebuje vseh 26 malih črk (minuskul) latinice in 3 slovenske šumnike: čšž. Višina srednjega črkovnega pasu x-height naj bo 7 enot (pixlov), vratovi ascender in repi descender pa so poljubne dolžine. Manipulirati smeš le z eno od osnovnih form v aplikaciji: to sta kvadrat ali krog.

Nasvet
Zamisel pisave najprej skiciraj na karo papir, bodi pozoren na razmerja črkovnih pasov, potez in njihovih anatomskih delov. Začni sistematično s črkami /nolpa in njihove značilnosti prenesi na znake, ki imajo podobne skeletne lastnosti npr.:/ nmhru, /oec, /pbdq, /lijtf, /kvwxyz, /asg.

Izvedba
Font naloži na računalnik in ga predstavi na treh listih, črno/belo:
pangram (ali tu ali napišeš svojega) po lastnem izboru (list dimenzij 180 × 80 mm),
– beseda po izboru (list dimenzij 180 × 80 mm),
– največ 4 značilne črke po lastnem izboru ((list dimenzij 180 × 180 mm).
Vse liste sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 380 × 20 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t.e.: 10. vaja: Pixel abeceda: Ime fonta, Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek.

Učni izidi; študent_ka:
– načrtuje in izvede pisavo na mreži,
– prezentira pisavo na različnih ravneh,
– razvija sistematične pristope k oblikovanju.

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 5. maj 2022
– oddaja in evalvacija: 12. maj 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.

9. vaja: Mreža; Tipo 1

Mreža nam omogoča ustvariti aktivne, asimetrične kompozicije na statičnih in sredinskih ploskvah. Z delitvijo ploskve na manjše enote, nas mreža izzove, da si pustimo nekaj površine raje odprte, kakor da zapolnimo celotno stran. Na Gerstnerjevi mreži z 58 enotami hierarhično strukturiraj spodnje besedilo.

Pripravi dve različni rešitvi problema na dveh različnih mrežah. Za eno uporabi pisavo s serifi, za drugo pisavo brez serifov. Prelom ustvari zgolj z disciplinirano prostorsko ureditvijo in poravnavanjem stolpcev na robove polj mreže. Pri tem uporabljaš za vsako rešitev enoten medvrstični razmik, eno samo velikost pisave in zgolj levo poravnavo.

Znane tipografske bolezni
Med prebivalstvom, ki je dlje časa izpostavljeno tipografiji, se pojavijo različne oblike disfunkcionalnosti. Tukaj so naštete najpogosteje opažene težave.

Tipofilija
Čezmerna navezanost in navdušenje nad oblikami in protioblikami črk. Pogosto izražena skupaj s posameznikovo izključitvijo vseh drugih interesov in predmetov izbire. Tipofili ponavadi umrejo revni in osamljeni.

Tipofobija
Nerazumna nenaklonjenost črkovnim oblikam, pogosto zaznamovana z željami po ikonah, dingbatih, piktogramih – v primerih s smrtnim izidom – celo z afnami in podčrtaji. Strahove tipofobov je moč pomiriti (vendar ne ozdraviti) s stalnimi odmerki pisav Helvetica in Times New Roman.

Tipohondrija
Trajna anksioznost, da je nekdo izbral napačno pisavo. To stanje je zelo pogosto v povezavi z opd (optična prirezovalna motnja); stalno potrebo po prilagajanju in preurejanju prostorov med črkami.

Tipotermija
Promiskuitetno zavračanje vseživljenjske zavezanosti k eni sami črkovni družini – morda petim ali celo šestim – kot priporočajo nekateri zdravniki. Tipotermik je v nenehni skušnjavi preverjanja „vročih“ novih fontov, ki so pogosto brez ustrezne licence.

_____
vir: Ellen Lupton, Thinking with Type (Princeton Architectural Press: New York, 2004).

Nasvet
Razišči možnosti, ki jih ponuja mreža. Skiciraj različne situacije. Premisli velikost pisave in orientacijo besedil v odnosu na velikosti enote in polj. V digitalnem okolju si pomagaj z ločenimi okvirji za odstavke (text box). Nadzoruj načrtovalski proces, uporabi iz preteklih vaj pridobljena znanja, bodi natančen.

Izvedba
V programu Adobe Indesign/Illustrator ustvari nov dokument dimenzij 186 × 186 mm z robom (margino) 6 mm na vseh straneh. Znoraj zrcala, ki meri 174 × 174 mm konstruiraj mrežo z 58 enotami (enota meri 3 × 3 mm). Na mreži razdeli tvoji kompoziciji ustrezno število polj. Med polji mora biti vedno enak žleb v vodoravni oz. navpični smeri, tj. 2 enoti (6 mm).
Polja mreže v ozadju nakaži s sivimi (50 %) linijami debeline 0,1 pt. Obe kompoziciji sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 186 × 18 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t.e.: 9. vaja: Mreža, Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek.

Učni izidi; študent_ka:
– načrtuje tipografsko mrežo,
– izvede prelom z bloki besedila,
– razvija hierarhijo s prostorko razporeditvijo.

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 5. maj 2022
– oddaja in evalvacija: 12. maj 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.

8. vaja: Značaj pisave; Tipo 1

gost: Nejc Prah

V črnobeli tehniki fotografiraj: stavbo, psa, osebo. K vsako fotografiji premišljeno dodaj smiselno besedo v pisavi, ki jo povezuješ z značajem objekta/osebe na fotki.

Izhodišča

  1. Poišči stavbo z zanimivo arhitekturo. Fotografiraj jo (ČB), nato pa na fotografijo dodaj smiselno besedilo v pisavi, ki odgovarja tipografskemu slogu izbrane stavbe. Besedo stavi jasno, in dovolj veliko, da izpostaviš značaj pisave v povezavi z objektom.
  2. Na sprehodu fotografiraj psa (ČB). Najdi pisavo, ki odgovarja karakterju ter pasmi izbranega psa. Najdi smiselno besedo, ter jo stavi jasno, in dovolj veliko, da izpostaviš značaj pisave v povezavi s psom.
  3. Fotografiraj (ČB) svojo sošolko, prijatelja, sorodnico … Katera črkovna vrsta je tvoj portretiranec?

Nasvet
Črkovne vrste, do katerih nimaš legalnega dostopa, lahko črpaš s spletnih „type testerjev“ s pomočjo zajemanja zaslona, ali pa uporabiš demo/testne/trial fonte s strani digitalnih založb.

Izvedba
Izdelaj tri kompozicije, vsako na formatu dimenzij 12 × 21 cm. Delaš s fotokopiranjem, računalnikom ali kombinacijo obeh metod. V kolofon obvezno dopiši imena izbranih pisav. Kompozicije natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 36 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 8. vaja: Značaj pisave (imena izbranih pisava), Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek

Učni izidi; študent_ka:
– spozna različne žanre pisav,
– lociranje in uporabi ustrezne fonte,
– vzpostavi vizualno retoriko prezentacije.

Časovnica
– 1. korektura: 14. april 2022,
– oddaja in evalvacija: 21. april 2022.

7. vaja: Hierarhija; Tipo 1

Tipografska hierarhija izraža organizacijski sistem za vsebino, pri čemer nekatere podatke poudari, druge pa zmanjša. Bralcem pomaga skenirati besedilo, da bi vedeli, kje vstopiti in izstopiti, ter kako izbrati med ponujenim.

Na kvadratnem formatu uredi spodnje besedilo tako, da namige za bralca izvedeš s sredstvi tipografske hierarhije. Pripravi dve različni rešitvi vaje, na dveh različnih formatih, pri vsaki uporabi zgolj eno črkovno družino:

– pri prvi rešitvi strukturiraš hierarhijo kakovostno: z eno samo velikostjo pisave, a z alternacijami rezov (krepka, kurziva, kapitelke, verzalke … ).
– pri drugi rešitvi strukturiraš hierarhijo količinsko: z enim samim rezom pisave, a z alternacijami velikosti.
Seveda pri obeh različicah smiselno uporabljaš paleto tipografskih sredstev in izkušnje, pridobljene s preteklimi vajami.

Misli globalno, deluj lokalno
Post-pandemična ustvarjalnost 

Preživetvene prakse po covidu-19
4. festival študentske realnosti
28. maj–3. junij 2022
Stopnišča, hodniki, ateljeji, delavnice in predavalnice na vseh možnih lokacijah Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani
Sočasne razstave, projekti, seminarji, predstavitve, razprave in druženja

Nasvet
Besedilo preberi in razumi njegovo sporočilo. Vprašaj se, kaj in v kakšnem slogu sporoča. Analiziraj pomene: moto, naslov, podnaslov, tip, čas, kraj in vsebino dogodka. Izpostavi eno bistveno informacijo, premišljeno načrtuj razpored podrejenih, da realiziraš učinkovito vizualno komunikacijo. Enakovredne elemente obravnavaj enakovredno.

Izvedba
Obe kompoziciji dimenzij: 1) 124 × 124 mm in 2) 248 × 248 mm sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 124 × 62 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t.e.: 7. vaja: Hierarhija, Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek

Učni izidi; študent_ka:
– strukturira hierarhijo,
– izvede razliko v aplikaciji hierarhije,
– razvija velikostne odose besedil.

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 21. april 2022 (!)
– oddaja in evalvacija: 5. maj 2022 (!)

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.

6. vaja: Odstavek; Tipo 1

Za daljša tekoča besedila velja, da je dovolj, če so bralcu odstavki nakazani le z enim namigom. Nepotrebni medvrstični razmiki zapravljajo prostor in besedilnemu bloku dodelijo ohlapno, nedoločeno obliko. Na kvadratnem formatu dimenzij 124 × 124 mm strukturiraj odstavke dela Cankarjevega besedila. Pripravi štiri različne rešitve, pri vsaki uporabi le eno od možnosti izvedbe odstavka:
– prelom vrstice in zamik,
– prelom vrstice in izmik,
– prelom vrstice z dodatnim ½ medvrstičnim razmikom,
– brez preloma vrstice in s simbolom za odstavek (simbol za odstavek je ¶. Če želiš, lahko uporabiš tudi kaj drugega, npr.: ●, ◼︎ ali vinjetirano različico ❡)

Pisavo namenjeno za daljša besedila obvezno izbereš na spletni strani Fontshare. Jo pretočiš in naložiš na računalnik. Pisavo, velikost fonta in medvrstični razmik določiš sam. Te tri postavke morajo biti enake pri vseh štirih rešitvah. Poravnavo, število stolpcev in njihovo širino prosto izbiraš.

Nasvet
Ne zaženi se brezglavo v izvedbo. Skiciraj možne rešitve in sočasno načrtuj vse štiri različice. Premisli dolžino vrstice in globino stolpca, delitve in presledke med besedami, kakor tudi odnos potiskanega v razmerju do formata in robov. Uporabi iz preteklih vaj pridobljena znanja. Bodi natančen in dosleden!

Izvedba
V programu Adobe Indesign/Illustrator ustvari nov dokument dimenzij 124 × 124 mm s štirimi stranmi. Prelomi besedilo. Vse štiri kompozicije sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 124 × 64 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 6. vaja: Odstavek, (ime izbrane pisave) Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek.

Učni izidi; študent_ka:
– izbere pisavo, fonte naloži na računalnik in jih uprabi,
– nadzira prelom vrstic, delitev besed, obravnavo odstavka,
– prepoznava odnos med širino in globino stolpca.

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 31. marec 2022
– oddaja in evalvacija: 7. april 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.

5. vaja: Položaj besedila; Tipo 1

Stavi spodnje besedilo na način, da interpretiraš njegov pomen. Poudari vsaj eno besedo (lahko tudi več) tako, da manipuliraš poravnavo, orientacijo, dolžino vrstice, prostor med črkami, besedami in vrsticami. Upoštevaj tudi kakovost belega, nepotiskanega prostora. Pripravi dve različici v formatih pokončni 12 × 24 cm in ležeči 24 × 12 cm. Za obe različici uporabi isto pisavo le v navadnem pokončnem rezu (regular 400). Velikost pisave je poljubna, a mora biti enotna za celotno besedilo. Vsaka različica lahko ima svojo velikost pisave.
Obvezno moraš izbrati in uporabiti eno od pisav s seznama:
EB Garamond,
Baskervville,
Libre Caslon Text,
Bodoni Moda.

Tisk postavlja besede v prostor nepopustljivo, bolj kot je pisanje to zmoglo storiti kadarkoli. Pisanje prenaša besedo iz zvočnega sveta v svet vidnega prostora. Toda tisk zaklene položaj besed v ta prostor. Nadzor položaja je bistvo tiska. Tiskana besedila so videti izdelana strojno, kar tudi so. Pri rokopisu skuša biti nadzor tega prostora dekorativen, okrašen, kot pri kaligrafiji. Za tipografski nadzor so značilne snažnost, urejenost in nevidnost: vrstice so popolnoma pravilne, vse poravnane na pravi strani, prav vse je videti enakomerno, brez pomoči črt in zarisanih robov, ki se pogosto pojavljajo v rokopisih. To je vztrajen svet hlada, nečloveškega, dejstev.

_____
vir: Walter Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London and New York: Methuen, 1982).

Izvedba
Fonte naložiš na računalnik in preveriš, če se ustrezno odzivajo v tvoji aplikaciji.
Obe različici naloge sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 24 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 5. vaja: Položaj besedila, Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek

Opozorilo
Ne plavaj! To se dogaja takrat, ko začneš brezglavo spreminjati velikost, rez, prostor, orientacijo črk in besed, ne da bi poznal ali razumel smisel ustroja, ki drži tako sestavo skupaj. Plavanju se izogneš tako, da skiciraš zamisel, preden jo izvršiš z računalnikom. Najprej preberi besedilo, razumi njegov pomen, razdelaj ga, premisli poudarke. Vprašaj se, kako lahko strukturiraš prelom vrstic upoštevajoč do sedaj znana tipografska sredstva in parametre vaje? Premisli, preden skočiš.

Učni izidi; študent_ka:
– naloži fonte na računalnik in jih uprabi,
– manipulira prostor med črkami, besedami, vrsticami,
– razvija odnos med potiskano in nepotiskano površino, odnose velikosti pisav in količine besedila.

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 24. marec 2022
– oddaja in evalvacija: 31. marec 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.

4. vaja: Beseda in dejanje; Tipo 1

Iz vsake od spodnjih alinej izberi po eno besedo.

– adicija, eliminacija, migracija, repeticija, ekspanzija, 
– stiska, motnja, izguba, prehod, preboj

Besedi vsako v svoji kompoziciji uredi/stavi tako, da izraziš njen pomen s prostorsko razporeditvijo, velikostjo ali orientacijo črk na kvadratu dimenzij 18 × 18 cm. Črk ne smeš pačiti, lahko pa dodajaš ali odvzemaš, krajšaš ali podaljšuješ njihove sestavne dele, tudi protioblike. Uporabi zgolj v priloženi datoteki določeno pisavo Futura Bold (črke so že v krivuljah).

Nasvet
Premisli, s katerimi tipografskimi sredstvi je mogoče učinkovito prikazati pomene oziroma dejavnosti, ki jih opisujejo pojmi. Pri razumevanju pojmov si lahko pomagaš s portalom fran.si.

Izvedba
Datoteko preneseš na računalnik in odpreš (ne uvoziš ali vstaviš!) v Adobe Illustratorju ali Affinity Designerju, kjer jo tudi obdeluješ. Če delaš analogno (v tehniki kolaža), sprintaj in fotokopiraj. Obe kompoziciji natančno obreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 4. vaja: Beseda in dejanje, Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek

Učni izidi; študent_ka:
– kombinira črkovne forme,
– interpretira pomen besede s tipografskimi sredstvi,
– manipulira vektorske elemente z risarskimi programi.

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 17. marec 2022
– oddaja in evalvacija: 24. marec 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.

3. vaja: Ritem/neritem ali ravnovesje/neravnovesje; Tipo 1

Z eno črko (dodeljena na predavanjih) latinske abecede postaviš en par tipografskih kompozicij, ki sta na voljo pod likovnima odnosoma:
a) ritem/neritem, ali b) ravnovesje/neravnovesje.
Pri tem lahko prosto izbiraš pisavo, minuskulo ali majuskulo, količino uporabljenih črk, velikost, orientacijo, pod pogojem, da so vse črke na paru kompozicij iste pisave in reza.

Premislek
Skeletna razlika med minuskulami in majuskulami je pri nekaterih črkah večja, pri drugih manjša, v nekaterih primerih je ni. Ob izbiri črke se osredotoči na njeno podobo, ki je v ekstremnih rezih izven normalnih pričakovanj. Ali lahko podoba črke kot abstraktne likovne forme vpliva na tvoja načrtovalska izhodišča?

Izvedba
Par kompozicij natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 3:2; dimenzij 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10. t. e.:
3. vaja: Ritem/neritem ali Ravnovesje/neravnovesje, Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek

Učni izidi; študent_ka:
– izbere in multiplicira črkovno obliko
– ustvari kompozicijo po likovnem načelu
– manipulira vektorske elemente z risarskimi programi

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 10. marec 2022
– oddaja in evalvacija: 17. marec 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.

2. vaja: Črkovna kompozicija; Tipo I

Izberi dve črkovni vrsti: eno linearno (brez serifov) in eno s serifi. Iz njiju sestavi dve različni kompoziciji (pozitiv in negativ) tako, da izpostaviš oblikovne značilnosti izbranih črk posamezne črkovne vrste.
Za pozitivno kompozicijo uporabi poljubnih 13 abecednih znakov pisave s serifi, ki jih dopolniš z manjkajočimi 13 abecednimi znaki iz linearne pisave, skupaj torej 26 znakov.
Za negativno kompozicijo zamenjaš znake; črke s serifi iz pozitivne kompozicije zamenjaš z linearnimi črkami. Seveda spremeniš tudi kompozicijo.
Uporabljaj samo minuskule (male črke) ali samo majuskule (velike črke). Črke smeš proporcionalno povečevati in obračati, druge transformacije niso dovoljene. Delaš analogno, digitalno ali kombinacijo obojega, a izključno v črnobeli tehniki, končni format vsake kompozicije meri 18 × 18 cm.

Nasvet
Ko izbiraš pisavi, opazuj črke kot abstraktne likovne forme. Izbereš lahko zelo raznoliki pisavi. Ne odločaj se impulzivno, temveč spoznaj celovito likovno kakovost posamezne črkovne vrste.  Premišljeno načrtuj obe kompoziciji, izkoristi potenciale protioblik in detajlov.

Izvedba
Obe kompoziciji natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 3:2; dimenzij 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10. t. e.: 2. vaja: Črkovna kompozicija (ime linearne pisave, ime pisave s serifi), Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek

Učni izidi; študent_ka:
– razloči in kombinira črkovne oblike
– manipulira vektorske elementov z risarskimi programi
– izvede dokument s printanjem in lepljenjem

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 3. marec 2022
– oddaja in evalvacija: 10. marec 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.

1. vaja: Tipografski katalog; Tipo I

Dnevno zbiraj različne tipografske vzorce/primere. Lahko izrezuješ iz periodike, akcidenčnih tiskovin, embalaže, dodajaš na ulici najdene kose papirja ipd. Vsak vzorec, ki ga najdeš, prikaži v kvadratu s stranico 50 mm. Svoje vzorce organiziraj in razporedi v enostavno mrežo 2 stolpcev in 4 vrstic tako, da 8 vzorcev zapolni eno stran. Do konca semestra izpolni vsaj 12 takih strani. Iskanje vzorcev s pomočjo spletnih iskalnikov in printanje ni dovoljeno.

Nasvet
Napravi si preprosto kukalo iz lepenke ali pleksija, ki ti bo služilo dvojno: za lažje okvirjanje in izrezovanje vzorcev brez merjenja. Uporabljaj zelo ostra orodja, bodi natančen pri izrezovanju, lepi higienično.

Izvedba
Za predlogo uporabi datoteko p1_tipografski_dnevnik_mreza.pdf in sprintaj polo. Odtisnjen list formata A4 prepogni po oznakah na krajši simetrali. V označene prostore lepi svoje vzorce. Ob koncu predavanj vse liste tipografskega kataloga zveži z japonsko vezavo (skica spodaj) tako, da so pregibi listov na zunanjem robu zvezka. Ne pozabi na privlačen ovitek s podatki: Tipografski katalog, Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek

Opozorilo
Ob tiskanju mora biti nastavitev za prilagoditev velikosti izklopljena, sicer predloga ne bo odtisnjena v pravi velikosti. Poglej tukaj.

Časovnica
1. korektura: 24. februar, 2021, prinesi vsaj 8 izrezanih kvadratov in eno pravilno sprintano polo.
oddaja zvezka: zadnji teden maja 2022 (v izpitnem kompletu z ostalimi vajami).

__________

skica vezave

japonska_vezava