Tipografija 1; Oddaja vaj za izpit in razstavo

Vaje oddaš v kompletu v oblak. Digitalno v .pdf formatu, vsako vajo v svoji datoteki. Ime datoteke naj vsebuje ime in priimek študenta ter zaporedno številko vaje.

Vajo 1; Tipografski katalog fotografiraš in predstaviš na enem .pdf dimenzij 420 × 280 mm, kolofon v pisavi velikosti 10 t. e.: 1. vaja: Tipografski katalog,  Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek.

Izpitni roki
– 1. rok: 28. maj 2020 (do 12h),
– 2. rok: 3. julij 2020 (do 12h),
– 3. rok: 3. september 2020 (do 12h).

12. vaja: Sporočilo na letaku

Z izbruhom globalne pandemije je leto 2020 postalo prelomnica, ki zaznamuje življenje slehernika. Nenadna sprememba dnevne rutine in negotovost bližnje prihodnosti vplivata na naša razpoloženja, medsebojne odnose in družbene vloge ter nam zastavljata zahtevna vprašanja, na katera posamezniki s težavo iščemo odgovore in se odzivamo zelo raznoliko.
V kontekstu trenutne situacije podaj lastno izjavo oz. misel, ki reflektira družbeno stvarnost. Pri ustvarjanju izjave si popolnoma prost, pri pretvorbi v vizualno sporočilo pa uporabi le tipografska sredstva in črno barvo, kar pomeni, da se ne smeš opreti na ilustrirano ali fotografsko podobo. Format letaka izbereš poljubno, dimenzije pa morajo biti znotraj ustaljenega ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm.

Nasvet
Premisli, kakšno sporočilo želiš posredovati svetu in kako vizualizirati njegovo poanto le s tipografijo. Skozi pretekle vaje smo spoznali široko tipografsko paleto, ki ponuja ogromen izrazni potencial. Izkoristi ga in poveži s svojo mislijo.

Izvedba
Delaš lahko analogno, digitalno ali kot kombinacijo obojega. Končno podobo letaka s sporočilom natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 12. vaja: Sporočilo na letaku (format v razmerju a:b),  Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek.

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 7. maj 2020,
– 1. korektura (rešitev porezana na format): 14. maj 2020,
– oddaja in evalvacija: 21. maj 2020.

11. vaja: Seznam

V resničnem svetu grafičnega oblikovanja je upravljanje z ogromnimi količinami besedila dnevna rutina. Oblikovalci uporabljajo načela hierarhije, poravnave, razporeditve in postavitve strani tako, da je vsebina enostavna za navigacijo in priročna za branje. Oblikujte črno-bel letak, ki bo predstavil seznam desetih tipografskih vaj na vizualno privlačen način. Uporabite in nadgradite do sedaj pridobljena znanja in veščine.

Nasvet
Analiziraj strukturo vsebine (naslov, podnaslov, zaporedna št., datum, ime vaje, opis) in ustvari hierarhijo, da bralcu olajšaš iskanje informacij. Za razlikovanje ravni hierarhije uporabiš spremembe v velikosti, rezu, slogu in/ali strukturi stolpcev, lahko tudi linije. Premisli, kateri ponavljajoči se podatek s seznama ponuja grafični element za manipulacijo (npr.: številčenje) in kako izkoristiš potencial mreže.

Izvedba
V programu Adobe Indesign/Illustrator ustvari nov dokument dimenzij 376 × 186 mm. Prelomi besedilo, kompozicijo sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 376 × 12 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 11. vaja: Seznam, Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek.

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 30. april 2020,
– 1. korektura (rešitev porezana na format): 7. maj 2020,
– oddaja in evalvacija: 14. maj 2020.

10. vaja: Odstavek

Za daljša tekoča besedila velja, da je dovolj, če so bralcu odstavki nakazani le z enim namigom. Nepotrebni medvrstični razmiki zapravljajo prostor in besedilnemu bloku dodelijo ohlapno, nedoločeno obliko. Na kvadratnem formatu dimenzij 124 × 124 mm strukturiraj odstavke besedila. Pripravi štiri različne rešitve, pri vsaki uporabi le eno od možnosti izvedbe odstavka:
– prelom vrstice in zamik,
– prelom vrstice in izmik,
– prelom vrstice in ½ medvrtstični razmik,
– brez preloma vrstice in s simbolom za odstavek.
Pisavo, velikost fonta in medvrstični razmik določiš sam. Vse tri postavke morajo biti enake pri vseh štirih rešitvah. Obvezna je blok (obojestranska) poravnava. Simbol za odstavek je ¶. Če želiš, lahko uporabiš tudi kaj drugega, npr.: ●, ◼︎ ali vinjetirano različico ❡.

Nasvet
Ne zaženi se brezglavo v izvedbo. Skiciraj možne rešitve in sočasno načrtuj vse štiri različice. Premisli dolžino vrstice in globino stolpca, delitve in presledke med besedami, kakor tudi odnos potiskanega v razmerju do formata in robov. Uporabi iz preteklih vaj pridobljena znanja. Bodi natančen in dosleden!

Izvedba
V programu Adobe Indesign/Illustrator ustvari nov dokument dimenzij 124 × 124 mm s štirimi stranmi. Prelomi besedilo. Vse štiri kompozicije sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 124 × 64 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 10. vaja: Odstavek, Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek.

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 23. april 2020,
– 1. korektura (rešitve porezani na format): 30. april 2020,
– oddaja in evalvacija: 5. maj 2020.

9. vaja: Mreža

Na Gerstnerjevi mreži z 58 enotami hierarhično strukturiraj spodnje besedilo. Pripravi dve različni rešitvi na dveh različnih mrežah. Za eno uporabi pisavo s serifi, za drugo linearno pisavo. Prelom ustvari zgolj z disciplinirano prostorsko ureditvijo na mreži, pri čemer uporabljaš samo eno velikost pisave in samo levo poravnavo. Polja mreže v ozadju nakaži z linijami debeline 0,1 pt.

Znane tipografske bolezni
Med prebivalstvom, ki je dlje časa izpostavljeno tipografiji, se pojavijo različne oblike disfunkcionalnosti. Tukaj so naštete najpogosteje opažene težave.

Tipofilija
Čezmerna navezanost in navdušenje nad oblikami in protioblikami črk. Pogosto izražena skupaj s posameznikovo izključitvijo vseh drugih interesov in predmetov izbire. Tipofili ponavadi umrejo revni in osamljeni.

Tipofobija
Nerazumna nenaklonjenost črkovnim oblikam, pogosto zaznamovana z željami po ikonah, dingbatih, piktogramih – v primerih s smrtnim izidom – celo z afnami in podčrtaji. Strahove tipofobov je moč pomiriti (vendar ne ozdraviti) s stalnimi odmerki pisav Helvetica in Times New Roman.

Tipohondrija
Trajna anksioznost, da je nekdo izbral napačno pisavo. To stanje je zelo pogosto v povezavi z opd (optična prirezovalna motnja); stalno potrebo po prilagajanju in preurejanju prostorov med črkami.

Tipotermija
Promiskuitetno zavračanje vseživljenjske zavezanosti k eni sami črkovni družini – morda petim ali celo šestim – kot priporočajo nekateri zdravniki. Tipotermik je v nenehni skušnjavi preverjanja „vročih“ novih fontov, ki so pogosto brez ustrezne licence.

_____
vir: Ellen Lupton, Thinking with Type (Princeton Architectural Press: New York, 2004).

Nasvet
Razišči možnosti, ki ti jih ponuja mreža. Skiciraj različne situacije. Premisli velikost pisave v odnosu na velikost enote in polj. Določi pravilo pozicioniranja (npr.: gornji levi vogal polja) in se ga drži. V digitalnem okolju si pomagaj z ločenimi polji za odstavke besedila (text box) in večimi plastmi (layerji). Nadzoruj načrtovalski proces. Uporabi iz preteklih vaj pridobljena znanja. Bodi natančen!

Izvedba
V programu Adobe Indesign/Illustrator ustvari nov dokument dimenzij 186 × 186 mm z robom (margino) 6 mm na vseh straneh. Znoraj zrcala, ki meri 174 × 174 mm konstruiraj mrežo z 58 enotami (enota meri 3 × 3 mm). Na mreži razdeli tvoji kompoziciji ustrezno število polj. Med polji mora biti vedno enak žleb v vodoravni oz. navpični smeri, t.j. 2 enoti (6 mm). Obe kompoziciji sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 186 × 18 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 9. vaja: Mreža, Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 16. april 2020.
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 23. april 2020.
– oddaja in evalvacija: 30. april 2020.

8. vaja: Hierarhija

Na kvadratnem formatu uredi spodnje besedilo tako, da namige za bralca izvedeš s sredstvi tipografske hierarhije. Pripravi dve različni rešitvi, na dveh različnih formatih, pri vsaki uporabi zgolj eno črkovno družino:
– pri prvi rešitvi strukturiraš hierarhijo kakovostno: z eno samo velikostjo pisave, a z alternacijami rezov (krepka, kurziva, kapitelke, verzalke … ).
– pri drugi rešitvi strukturiraš hierarhijo količinsko: z enim samim rezom pisave, a z alternacijami velikosti.
Seveda pri obeh različicah smiselno uporabljaš tipografsko paleto in izkušnje, pridobljene s preteklimi vajami.

Misli s čustvi, čuti z mislijo
Umetnost v sodobnosti
Globalni bienale
30. mednarodni festival ustvarjalnih praks
25. maj–14. november
Nacionalni in regionalni paviljoni širom mesta
Sočasne razstave, projekti, delavnice, predstavitve in razprave

Nasvet
Besedilo preberi in razumi njegovo sporočilo. Vprašaj se, kaj in v kakšnem slogu sporoča. Analiziraj pomene: moto, naslov, podnaslov, tip, čas, kraj in vsebino. Izpostavi eno bistveno informacijo, premišljeno načrtuj razpored podrejenih. Enakovredne elemente obravnavaj enakovredno.

Izvedba
Obe kompoziciji dimenzij: 1) 124 × 124 mm in 2) 248 × 248 mm sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 124 × 62 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 8. vaja: Hierarhija, Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 9. april 2020.
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 16. april 2020.
– oddaja in evalvacija: 23. april 2020.

7. vaja: Poravnava vrstic

Vse elementi besedila, ki jih zaradi njihove različne funkcije (naslov, podnaslov, paginacija, opombe, marginalije…) manifestiramo z različno velikostjo pisave in medvrstičnega razmaka (leadinga), določamo sorazmerno tako, da njihovi medvrstični razmaki sovpadajo z ritmom (baseline) glavnega besedila.

Primer sinkopiranja: osnovni medvrstični razmak besedila je 12 t.e., 4 intervali so 48 t.e., kar predstavlja en takt.
Če želimo zmanjšati medvrstični razmak znotraj ritma pri taktu 48. t.e., ga razdelimo na 5 intervalov in dobimo medvrstični razmak 9,6 t.e., če ga razdelimo na 6 intevalov pa medvrstični razmak 8 t.e.
Če želimo povečati medvrstični razmak, znotraj ritma pri taktu 48. t.e., ga razdelimo na 3 intervale, z medvrstičnim razmakom 16 t.e. ali na 2 intervala z medvrstičnim razmakom 24 t. e.

Stavi celotno spodnje besedilo z osnovnim medvrstičnim razmakom 12 t. e., dele besedila pa uporabi na dveh manjših in dveh večjih medvrstičnih razmakih, kakor je opisano v drugem odstavku. Vrstice osnovnega besedila prikaži z linijami debeline 0,1 pt. Nanje ravnaj ostale dele besedila. Uporabiš lahko pisavo po svoji izbiri, ravnotako velikost pisave, a ne pozabi, da s spremembo medvrstičnega prostora proporcionalno spreminjaš tudi velikost pisave. Besedila lahko poravnavaš (levo, desno, blok, sredinsko) in razporejaš poljubno, a z osnovnim ritmom se morajo ujemati vse vrstice na listu. Pripravi eno različico vaje v formatu 1:2, dimenzij 36 × 18 cm .

Tisk postavlja besede v prostor nepopustljivo, bolj kot je pisanje to zmoglo storiti kadarkoli. Pisanje prenaša besedo iz zvočnega sveta v svet vidnega prostora. Toda tisk zaklene položaj besed v ta prostor. Nadzor položaja je bistvo tiska. Tiskana besedila so videti izdelana strojno, kar tudi so. Pri rokopisu skuša biti nadzor tega prostora dekorativen, okrašen, kot pri kaligrafiji. Za tipografski nadzor so značilne snažnost, urejenost in nevidnost: vrstice so popolnoma pravilne, vse poravnane na pravi strani, prav vse je videti enakomerno, brez pomoči črt in zarisanih robov, ki se pogosto pojavljajo v rokopisih. To je vztrajen svet hlada, nečloveškega, dejstev.

_____
vir: Walter Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London and New York: Methuen, 1982).

Izvedba
Vajo sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 36 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 7. vaja: Poravnava vrtic, Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek

Opozorilo
Preuči učni list in se seznani z nastavitvami osnovnega medvrstičnega razmaka v programu Indesign in uporabo opcije poravnave zgolj 1. vrstice odstavka (align only first line to grid). Pri oblikovanju ne pozabi na znanja in veščine, ki si jih pridobil v preteklih vajah.

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 2. april 2020.
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 9. april 2020.
– oddaja in evalvacija: 16. april 2020.

6. vaja: Položaj besedila

Stavi spodnje besedilo na način, ki bo izrazil njegov pomen. Uporabi pisavo EB Garamond, navadni (regular) pokončni rez. Delaj z variacijami poravnave, dolžine vrstice, orientacije, prostora med besedami in vrsticami. Upoštevaj tudi kakovost belega, nepotiskanega prostora. Pripravi dve različici naloge v formatih pokončni 12 × 24 cm in ležeči 24 × 12 cm s črnim besedilo na belem papirju. Velikost pisave je poljubna, a enotna za celotno besedilo. Vsaka različica lahko ima svojo velikost pisave.

Tisk postavlja besede v prostor nepopustljivo, bolj kot je pisanje to zmoglo storiti kadarkoli. Pisanje prenaša besedo iz zvočnega sveta v svet vidnega prostora. Toda tisk zaklene položaj besed v ta prostor. Nadzor položaja je bistvo tiska. Tiskana besedila so videti izdelana strojno, kar tudi so. Pri rokopisu skuša biti nadzor tega prostora dekorativen, okrašen, kot pri kaligrafiji. Za tipografski nadzor so značilne snažnost, urejenost in nevidnost: vrstice so popolnoma pravilne, vse poravnane na pravi strani, prav vse je videti enakomerno, brez pomoči črt in zarisanih robov, ki se pogosto pojavljajo v rokopisih. To je vztrajen svet hlada, nečloveškega, dejstev.

_____
vir: Walter Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London and New York: Methuen, 1982).

Izvedba
Obe različici naloge sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 24 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 6. vaja: Položaj besedila, Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek

Opozorilo
Ne plavaj! To se dogaja takrat, ko začneš brezglavo spreminjati velikost, rez, prostor, orientacijo črk in besed, ne da bi poznal ali razumel smisel ustroja, ki drži tako sestavo skupaj. Plavanju se izogneš tako, da skiciraš zamisel, preden jo izvršiš z računalnikom. Najprej preberi besedilo, razumi njegov pomen, razdelaj ga. Vprašaj se, kako ga lahko strukturiraš upoštevajoč do sedaj znana tipografska sredstva? Premisli, preden skočiš.

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 26. marec 2020.
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 2. april 2020.
– oddaja in evalvacija: 9. april 2020.

5. vaja: Značaj pisave

V črnobeli tehniki fotografiraj dva objekta, ki tipološko sovpadata, a sta čimbolj različna (npr.: šolski stol/oblazinjen fotelj, rensančni dvorec/sodobna poslovna hiša, gozdna pot/avtocesta, …). Bodi pozoren, da pogled na objekt ne vsebuje nobenih napisov. Na vsako fotografijo premišljeno dodaj smiselno besedo v pisavi, ki jo povezuješ z značajem objekta. Besedo stavi jasno, in dovolj veliko, da izpostaviš značaj pisave v povezavi z objektom. Izdelaj v dve kompoziciji na formatu dimenzij 18 × 18 cm. Delaš s fotokopiranjem, računalnikom ali kombinacijo obeh metod. V kolofon obvezno dopiši obe imeni izbranih pisav.

Nasvet
Črkovne vrste, do katerih nimaš legalnega dostopa, lahko črpaš s spletnih „type testerjev“ s pomočjo zajemanja zaslona. 

Izvedba
Obe kompoziciji natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 5. vaja: Značaj pisave (1. izbrana pisava, 2. izbrana pisava), Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 19. marec 2020.
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 26. marec 2020.
– oddaja in evalvacija: 2. april 2020.

4. vaja: Prostor in pomen

Iz vsake od spodnjih alinej izberi po eno besedo.

– eliminacija, migracija, repeticija, ekspanzija.
– stiska, motnja, izguba, prehod.

Besedi vsako v svoji kompoziciji uredi/stavi tako, da izraziš njen pomen s prostorom, velikostjo, razporeditvijo ali orientacijo črk na listu dimenzij 18 × 18 cm. Črk ne smeš pačiti, lahko pa dodajaš ali odvzemaš, krajšaš ali podaljšuješ njihove sestavne dele, tudi protioblike. Uporabi zgolj v priloženi datoteki določeno pisavo Futura Bold (črke so že v krivuljah).

Nasvet
Premisli, s katerimi tipografskimi sredstvi je mogoče učinkovito prikazati pomen besed. Pri razumevanju si lahko pomagaš s portalom fran.si.

Izvedba
Datoteko preneseš na računalnik in odpreš (ne uvoziš ali vstaviš!) v Adobe Illustrator ali Affinity Designer, kjer jo tudi obdeluješ. Če delaš analogno, sprintaj in fotokopiraj. Obe kompoziciji natančno obreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.:
4. vaja: Prostor in pomen, Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 12. marec 2020.
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 19. marec 2020.
– oddaja in evalvacija: 26. marec 2020.

3. vaja: Ritem/neritem ali ravnotežje/neravnotežje

S črko (dodeljena na predavanjih) latinske abecede postaviš en par tipografskih kompozicij, ki sta na voljo pod likovnima odnosoma:
a) ritem/neritem, ali b) ravnotežje/neravnotežje.
Pri tem lahko prosto izbiraš minuskulo ali majuskulo, količino uporabljenih črk, velikost, orientacijo in pisavo, pri čemer morajo biti vse črke na paru kompozicij v isti pisavi in rezu.

Premislek
Skeletna razlika med minuskulami in majuskulami je pri nekaterih črkah večja, pri drugih manjša, v nekaterih primerih je ni. Ali lahko likovna dejstva črke kot abstraktne likovne forme vplivajo na parametre tvojega para kompozicij?

Izvedba
Par kompozicij natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 3:2; dimenzij 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10. t. e.:
3. vaja: Ritem/neritem ali Ravnotežje/neravnotežje, Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 5. marec 2020.
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 12. marec 2020.
– oddaja in evalvacija: 19. marec 2020.

2. vaja: Črkovna kompozicija

Izberi dve črkovni vrsti: linearno (brez serifov) in s serifi. Iz njiju sestavi dve različni kompoziciji (pozitiv in negativ) tako, da izpostaviš oblikovne značilnosti izbranih črk posamezne črkovne vrste.
Za pozitivno kompozicijo uporabi poljubnih 13 znakov pisave s serifi, ki jih dopolniš z manjkajočimi 13 znaki iz linearne pisave, skupaj torej 26 znakov.
Za negativno kompozicijo zamenjaš znake; črke s serifi iz pozitivne kompozicije zamenjaš z linearnimi črkami. Seveda spremeniš tudi kompozicijo.
Uporabljaj samo minuskule (male črke) ali samo majuskule (velike črke). Črke smeš proporcionalno povečevati in obračati, druge transformacije niso dovoljene. Delaš analogno, digitalno ali kombinacijo obojega, a izključno v črnobeli tehniki, končni format vsake kompozicije meri 18 × 18 cm.

Nasvet
Ko izbiraš pisavi, opazuj črke kot abstraktne likovne forme. Ne odločaj se subjektivno na podlagi všečnosti, temveč prepoznaj celovito likovno kakovost posamezne črkovne vrste. Premišljeno načrtuj obe kompoziciji, izkoristi potenciale protioblik in detajlov.

Izvedba
Obe kompoziciji natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 3:2; dimenzij 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10. t. e.:
2. vaja: Črkovna kompozicija (ime linearne pisave, ime pisave s serifi), Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek

Časovnica
– skiciranje in koncipiranje (šolska vaja): 27. februar 2020.
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 5. marec 2020.
– oddaja in evalvacija: 12. marec 2020.

1. vaja: Tipografski katalog

Dnevno zbiraj različne tipografske vzorce/primere. Lahko izrezuješ iz periodike, akcidenčnih tiskovin, embalaže, dodajaš na ulici najdene kose papirja ipd. Vsak vzorec, ki ga najdeš, prikaži v kvadratu s stranico 50 mm. Svoje vzorce organiziraj in razporedi v enostavno mrežo 2 stolpcev in 4 vrstic tako, da 8 vzorcev zapolni eno stran. Do konca semestra izpolni vsaj 12 takih strani. Iskanje vzorcev s pomočjo spletnih iskanikov in printanje ni dovoljeno.

Nasvet
Napravi si preprosto kukalo iz lepenke ali pleksija, ki ti bo služilo dvojno: za lažje okvirjanje in izrezovanje vzorcev brez merjenja. Uporabljaj zelo ostra orodja, bodi natančen pri izrezovanju, lepi higienično.

Izvedba
Za predlogo uporabi datoteko p1_tipografski_dnevnik_mreza.pdf in si jo sprintaj. Odtisnjen list formata A4 prepogni po oznakah na krajši simetrali. V označene prostore lepi svoje vzorce. Ob koncu predavanj vse liste tipografskega kataloga zveži z japonsko (skica spodaj) vezavo tako, da so pregibi listov na zunanjem robu zvezka. Ne pozabi na primeren ovitek s podatki: Tipografski katalog, Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek

Opozorilo
Ob tiskanju mora biti nastavitev za prilagoditev velikosti izklopljena, sicer predloga ne bo odtisnjena v pravi velikosti. Poglej tukaj.

Časovnica
1. korektura: 27. februar, 2020. Prinesi vsaj 8 izrezanih kvadratov.
oddaja: zadnji teden maja 2020 (v kompletu z ostalimi vajami).

__________

skica vezave

japonska_vezava