Ekstra mastne črke; Tipo 3

Problem beline je stalnica v tipografskem oblikovanju. Bela protioblika v črkah ima enakovredno oblikotvornost kot črne oblike. Ekstremna količinska razlika med belo in črno še posebej poudari pomen protioblik za prepoznavnost črkovnih form. Z odvzemanjem čimmanj beline oblikuj niz minuskul ali majuskul (26 znakov latinice) tako, da bodo nastale čimbolj krepke oz. ekstra mastne ali t.i. črne črke. Realiziraš jih v digitalnem fontu.

Izvedba
1. Analogno koncipiranje, skiciranje
Iz črnega (temnejšega) kartona si pripravi trakove enotne širine med 6 in 9 cm. Iz njih izreži ključne črke sistema (povezave horizontal, vertikal, diagonal, okroglih delov) in jih na svetli podlagi stavi v besede.

2. Digitalno prototipiranje
V programu za vektorsko risanje (Adobe Illustrator, Affinity Designer) si pripravi enotne artboarde višine 1000 pointov. Na njih skladno s svojimi črkami postavi linije: osnovnica, x-, p- in h- oz. H-višina in nariši obrise črk. Vektorske datoteke izvozi kot .svg in uvozi v program za urejanje fontov (FontForge, FontLab Studio ali Glyphs), kjer greneriraš font.
Vektorske obrise črk lahko izvedeš na dva načina:
a) analogne črke skeniraš ali fotografiraš, uporabiš kot podlago in jih obrišeš (ne uporabi ukaza trace, ker boš ves čas zapravil za brisanje nepotrebnih vozlišč na krivuljah),
b) črke rišeš neposredno v vektorskem programu po načelu, ki si ga razvil v konceptu.

Nasveti
1. Analogni

Naskiciraj si idejo črk in skušaj izrezati čimmanj belega prostora. Bodi pozoren na skladnost protioblik pri podobnih črkah. Načrtuj sistematsko s poudarkom na sorodne elemente kot so spoji horizontal, vertikal, diagonal, okroglih delov. S premišljeno izbiro protioblik skušaj preseči preproste geometrijske forme. Pri minuskulah ne pozabi upoštevati podaljškov navzgor in navzdol.

2. Digitalni
Bodi pozoren na čiste risbe črk, brez nepotrebnih vozlišč. Urejevalniki fontov omogočajo uvoz slik kot podlago. V njih je možno risati vektorje z veliko stopnjo natančnosti. Z uporabo teh postopkov se seznani preko navodil, ki jih najdeš na spletu.

Prezentacija
Pisavo predstaviš na štirih ležečih panelih A3, visokoresolucijski .pdf
– koncept,
– postopek vektorizacije,
– ključni detajli črk,
– nabor vseh znakov v pangramu,
in oddaš še font v .otf formatu.

Kolofon na vseh listih
Ime in priimek, UL ALUO, Tipografija III (mentor: izr. prof. Domen Fras), 2019/2020

Časovnica
– uvod, demonstracija in koncipiranje: 5. maj 2020,
– korekture in konzultacije: 12. in 19. maj 2020,
– oddaja in prezentacija: 26. maj 2020.

Prezentacija prototipov vzorcev

Pripravi prezentacijo prototipov vzorcev, ki jih razvijaš v sklopu projekta. Prezentacija naj obsega osnovne skice in zasnovo, vektorske risbe elementov, niz elementov v fontu in potencial kombinatorike na mreži 10 × 10 cicero.

Izvedba
A3 paneli, visokoresolucijski pdf brez oznak za porezavo. Na naslovnici Tipografija III, Globina in širina visokega tiska, prezentacija prototipov, 2019/2020, Ime in Priimek
OpenType font vzorca (.otf)
Oddaja v oblak najkasneje pol ure pred prezentacijo.

Časovnica
– prezentacija (videokonferenca) in evalvacija: 28. april 2020 ob 9h.

Projektna naloga

Globina in širina visokega tiska

Načrtuj in oblikuj modularne lesene črke plakatne velikosti na osnovi kvadrata. Možna sta dva načina tvorjenja črkovnih form:
a. povezljivi (sistem skladnih elementov, ki s kombinatoriko spajanja omogoča sestavljanje elementov v kompleksnejše oblike – npr.: alpha-blox)
in
b. posamični
(niz skladnih elementov, ki s kombinatoriko sestavljanja omogočajo sestavljanje elementov v vzorce – npr.: woodtype ornaments).

Cilj obeh sistemov je čimvečja kombinatorika s čimmanj elementi.

Izhodiščna dimenzija črkovne forme je
10 × 10 didot cicero (45,1278 × 45,1278 mm).

Na tej površini je mogoče tvoriti tudi manjše vzorce. Razvojna tehnika je lahko analogna ali digitalna; finalna matrica za pomanjšavo na pantografu pa naj bo tri- do štirikrat večja od izhodične dimenzije.

Projekt je izrazito raziskovalne narave. Išči inovativne rešitve in možne uporabe črkovnih form znotraj omejitev in priložnosti, ki jih določa visoki tisk. V fazi načrtovanja in oblikovanja zbiraš različne primere modularnosti, na katerih razvijaš enega od sistemov.