Category: UN Tipografija III

4. naloga: Oblikovanje knjige z dramskim besedilom

Načrtuj, oblikuj in izdelaj knjigo z dramskim besedilom Antona Tomaža Linharta Ta veseli dan ali Matiček se ženi (vir). Vključi knjižne ilustracije svojega kolega, ki jih je izvedel pri predmetu Ilustracija. Knjigo prezentiraj na idejni ravni, kar pomeni naslednje rešitve:
– naslovnica z ilustracijo, hrbet in zadnja platnica (ovitek),
– vezni listi,
– notranja naslovnica,
– kolofon,
– tipične strani dramskega besedila:
a. osebe,
b. besedilo in ilustracija (4 različice z vključenimi ilustracijami),
c. besedilo brez ilustracije, ki vsebuje ločevanje prizorov oz. nakazuje hierarhično strukturo besedila.

Nasvet
Uporabljaj že pridobljena in v preteklem semestru skozi naloge osvojena tipografska znanja. Pomagaj si z mrežo, na kateri izvedeš prelom besedila z jasno hierarhijo. Ne pozabi upoštevati žanra dramskega besedila, ki ima svoje zakonitosti in ne zanemari pomena svoje interpretacije avtorjeve ideje skozi knjižni volumen. Bodi pozoren tudi na izbor pisav; kriterij sta berljivost in zadovoljiv nabor rezov.

Izvedba
Na poljubnem formatu in poljubnih dimenzijah izdelaj maketo knjige z zgoraj naštetimi rešitvami. Debelino predstavi s praznimi listi ali penasto ploščo. Elektronsko različico oddaj v .pdf formatu brez oznak za porezavo.

Časovnica
uvod: petek, 11. maj
konzultacije: petek, 18. in 25. maj
oddaja in evalvacija: petek, 2. junij 2018 (šteje kot 1. izpitni rok in na ta dan oddaš tudi ostale opravljene vaje).

Kolofon publikacije vsebuje sledeče:

Anton Tomaž Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi
naloga pri predmetu Tipografija III, šol. leto. 2017/2018
mentor: izr. prof. Domen Fras, asist. Marin Šantić

izdala: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

ilustracija: Ime Priimek študenta
oblikovanje: Ime Priimek študenta
uporabljene pisave: imena pisav

tisk: x Tisk
naklada: x izvodov

Ljubljana, 2018

3. naloga: Sistem abecede po Brunu Munariju

S sistemom Munarijevih ABC elementov oblikuj 26 latiničnih črk (minuskule ali majuskule) po lastni zamisli. Elemente, ki jih izrežeš iz predloge, lahko sestavljaš na poljubne načine, uporabljaš različne barve. Če ti elementov zmanjka, jih preprosto dopolni.

Ozadje
Leta 1960 je Bruno Munari oblikoval igro ABC z domišljijo ABC con fantasia na podlagi svojih raziskav multiplikacij in jo posvetil otrokom. Linearni in krožni elementi lahko dejansko tvorijo katerokoli črko abecede ali karkoli si lahko zamislimo. Elementi so prožni in modularni, tako da jih lahko približujemo, oddaljujemo ali nadgrajujemo. To je kreativen način pristopa k branju in pisanju, pa tudi zabava z mešanjem pravil in oblik, izumljanja in ponovnega izumljanja lastne abecede.

Nasvet
Bodi pozoren na skladnost in atraktivnost kombinatorike elementov, ki ti omogoča tvorjenje konsistentnih skupin črk.

Izvedba
Na formatu A2 predstavi pangram the quick brown fox jumps over the lazy dog. Elemente, ki naj ne bodo manjši od 6 cm natančno izreži iz penaste gume po predlogi.
Izdelek podpišeš: Tipografija III, ime in priimek, šolsko leto; v pisavi Myriad, vel. 10 t. e.

Časovnica
uvod: petek, 13. april
konzultacije: petek, 20. april
oddaja in evalvacija: petek, 11. maj 2018.

2. naloga: Sistem vzorca

Razišči sistem vzorcev s stavljenjem abstraktnega asimetričnega tipografskega elementa na osnovi kvadrata. Vrtenje elementa na pravokotni mreži da 4 pozicije, zrcaljenje dodatne 4, kar znese skupaj 8 pozicij.
Element oblikuješ in pozicioniraš v spletni aplikaciji Fontstruct. Izvoziš kot font in vzorec s tipografsko preciznostjo realiziraš v programu za stavljenje (Adobe Indesign, Illustrator).
Velikost mreže prilagodiš sistemu vzorca, a enota naj ne bo manjša od 5 mm.
Izvedi tri različne študije:
– vinjet (4 črnobele, 4 barvne)
– bordur (2 črnobeli, 2 barvni)
– neskončnih vzorcev (1 črnobel, 1 barven)

Ozadje
Nizozemski in tipograf in oblikovalec črkovnih vrst Bram de Does je 30 let raziskoval skorajda neskončne kombinacije vinjet, ornamentov in bordur. Oblikoval je abstraktno asimetrično formo in njeno zrcalno različico, ki mu je omogočala gradnjo kompleksnih struktur pod imenom Kaba. Knjiga o njegovm delu je na voljo v knjižnici ALUO.

Nasvet
Asimetričen osnovni element ponuja večjo raznolikost protioblik. Izkoritsti potencial kombinatorike, da iz preproste forme gradiš kompleksno ponovljivost.

Izvedba
Na treh A3 listih predstavi, vsako študijo posebej: vinjete, bordure in vzorce. Vse liste opremi s kolofonom: Tipografija III, ime in priimek, šolsko leto; v pisavi Myriad, vel. 10 t. e. Oddaš printe in pdf v elektronski obliki tukaj.

Časovnica
uvod: petek, 23. marec
konzultacije: petek, 30. marec in 7. april
oddaja in evalvacija: petek, 14. april, 2018.

1. naloga: Ilustracija po značilnostih pisave

Izberi si pisavo iz kataloga založbe Emigre. Na podlagi značilnosti izbrane pisave nariši 4 poljubna transportna sredstva. Riši ploskovno, v dveh dimenzijah in črnobelo. V ilustracije prenesi natančnost tipografske risbe.

Ozadje
Preberi intervju z ustanoviteljem založbe Emigre, Rudijem Vanderlansom na spletni strani  revije Eye.

Nasvet
Riši dovolj veliko, da lahko izvedeš vse podrobnosti. Uporabljaj tehniko kopiranja, prerisovanja in fotokopiranja.

Izvedba
Na dveh ležečih formatih A3 predstaviš:
a. končne ilustracije
b. izbrano pisavo (kopija vzorčnika) z analizo značilnosti in kratkim opisom pisave
oba lista podpišeš: Tipografija III, ime in priimek, šolsko leto; v pisavi Myriad, vel. 10 t. e.

Časovnica
uvod: petek, 23. feb
konzultacije: petek, 2. in 9. feb.
oddaja, predstavitev in evalvacija: petek, 16. mar.

UN Tipografija III

UN Tipografija III, smer Ilustracija
letni semester, 2017/2018
nosilec: izr. prof. Domen Fras
asistent: Marin Šantič
urnik: petek, 9.00–12.00 (Dolenjska c. 83, p 115)

Pri predmetu UN Tipografija III obravnavamo teme, metode in načine, ki povezujejo tipografsko in ilustratorsko prakso. Štiri teme pokrivajo naslednje vsebine:
– transformacija tipografskih značilnosti in estetike pisave v ilustracijo
– digitalna tehnologija fontov za potrebe ilustracije
– analogna sredstva za tipografsko reprodukcijo podob
– kompleksen prelom tiskovine z besedilom in ilustracijami

Predavanja otvarjamo z razpravo, demostracijo in uvodom v nalogo. Pridobljena znanja izmenjujemo v skupinskih diskusijah in kritikah zato je prisotnost na predavanjih ključnega pomena. Izvedli bomo 4 naloge, povezane z naštetimi temami

3-tedenski cikel nalog
1. dan: uvod v nalogo (delo v risalnici, nadaljevanje doma)
7. dan: prve konzultacije in nadaljevanje z delom v risalnici
14. dan: druge konzultacije in nadaljevanje z delom v risalnici
21. dan: oddaja, predstavitev naloge in evalvacija

Risarska oprema (za vsako vajo bodo materiali objavljeni posebej)
Svinčniki, šilček, radirka,
Škarje, nožek, ravnilo s podlago za rezanje, pisarniške sponke, post-it lističi,
Debel in tanek črn flumaster, korekturno sredstvo,
Selotejp, lepilo za papir,
Skicirka.

Frekvenca
Oddane in pozitivno ocenjene morajo biti vse naloge. Obisk predavanj mora biti vsaj 80 % (12/15), eventuelni izostanek je potrebno pisno opravičiti vnaprej.

Branje
Priporočena literatura, ki je na voljo v knjižnici.

Izpit
Oddati je treba vseh 4 naloge v kompletu.
1. rok: prvi teden junija 2018 (zaključna razstava in obhod),
2. rok. zadnji teden junija 2018.
3. rok: prvi teden septembra 2018.
Podrobnosti oddaje in rokov bodo objavljene pravočasno.

Comments Off on UN Tipografija III Posted in