10. vaja: Pixel abeceda; Tipo 1

Črke, osnovane na modularnih mrežah, so stalni oblikovalski izziv, ki zahteva celovit premislek, kako spojiti ortogonalno načelo pixel elementov z organskimi potezami (krivulje, diagonale).

Izvedba
S pomočjo spletne aplikacije Fontstruct oblikuj in realiziraj pixel pisavo, ki vsebuje vseh 26 malih črk (minuskul) latinice in 3 slovenske šumnike: čšž. Višina srednjega črkovnega pasu x-height naj bo 7 enot (pixlov), vratovi ascender in repi descender pa so poljubne dolžine. Manipulirati smeš le z eno od osnovnih form v aplikaciji: to sta kvadrat ali krog.

Nasvet
Zamisel pisave najprej skiciraj na karo papir, bodi pozoren na razmerja črkovnih pasov, potez in njihovih anatomskih delov. Začni sistematično s črkami /nolpa in njihove značilnosti prenesi na znake, ki imajo podobne skeletne lastnosti npr.:/ nmhru, /oec, /pbdq, /lijtf, /kvwxyz, /asg.

Izvedba
Font naloži na računalnik in ga predstavi na treh listih, črno/belo:
pangram (ali tu ali napišeš svojega) po lastnem izboru (list dimenzij 180 × 80 mm),
– beseda po izboru (list dimenzij 180 × 80 mm),
– največ 4 značilne črke po lastnem izboru ((list dimenzij 180 × 180 mm).
Vse liste sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 380 × 20 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t.e.: 10. vaja: Pixel abeceda: Ime fonta, Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek.

Učni izidi; študent_ka:
– načrtuje in izvede pisavo na mreži,
– prezentira pisavo na različnih ravneh,
– razvija sistematične pristope k oblikovanju.

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 5. maj 2022
– oddaja in evalvacija: 12. maj 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.

Konstruirana/sestavljena abeceda po Brunu Munariju; vaja 5, Tipo A IP

S sistemom Munarijevih elementov ABC con fantasia oblikuj 26 latiničnih črk (minuskule ali majuskule) po lastni zamisli. Elemente, ki jih izrežeš iz predloge, lahko sestavljaš na poljubne načine, uporabljaš različne barve. Če ti elementov zmanjka, jih preprosto dopolni.

Ozadje
Leta 1960 je Bruno Munari oblikoval igro ABC z domišljijo ABC con fantasia na podlagi svojih raziskav multiplikacij in jo posvetil otrokom. Linearni in krožni elementi lahko dejansko tvorijo katerokoli črko abecede ali karkoli si lahko zamislimo. Elementi so prožni in modularni tako, da jih lahko približujemo, oddaljujemo ali nadgrajujemo. To je kreativen način pristopa k branju in pisanju, pa tudi zabava z mešanjem pravil, oblik in nenazadnje izumljanja lastne abecede.

Nasvet
Bodi pozoren na skladnost in atraktivnost kombinatorike elementov, ki ti omogoča tvorjenje konsistentnih skupin črk.

Izvedba
Na formatu A2 predstavi pangram the quick brown fox jumps over the lazy dog. Ali pangram po lastni izbiri. Elemente, ki naj ne bodo manjši od 60 mm natančno po predlogi natančno izreži iz penaste gume ali kartona.

Kolofon
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2021/2022

Časovnica
28. 3. začetek vaje v šoli (zasnova, korektura, evalvacija)
4. 4. oddaja in evalvacija skupaj v sklopu modularnih vaj

2. vaja: Črkovna kompozicija; Tipo I

Izberi dve črkovni vrsti: eno linearno (brez serifov) in eno s serifi. Iz njiju sestavi dve različni kompoziciji (pozitiv in negativ) tako, da izpostaviš oblikovne značilnosti izbranih črk posamezne črkovne vrste.
Za pozitivno kompozicijo uporabi poljubnih 13 abecednih znakov pisave s serifi, ki jih dopolniš z manjkajočimi 13 abecednimi znaki iz linearne pisave, skupaj torej 26 znakov.
Za negativno kompozicijo zamenjaš znake; črke s serifi iz pozitivne kompozicije zamenjaš z linearnimi črkami. Seveda spremeniš tudi kompozicijo.
Uporabljaj samo minuskule (male črke) ali samo majuskule (velike črke). Črke smeš proporcionalno povečevati in obračati, druge transformacije niso dovoljene. Delaš analogno, digitalno ali kombinacijo obojega, a izključno v črnobeli tehniki, končni format vsake kompozicije meri 18 × 18 cm.

Nasvet
Ko izbiraš pisavi, opazuj črke kot abstraktne likovne forme. Izbereš lahko zelo raznoliki pisavi. Ne odločaj se impulzivno, temveč spoznaj celovito likovno kakovost posamezne črkovne vrste.  Premišljeno načrtuj obe kompoziciji, izkoristi potenciale protioblik in detajlov.

Izvedba
Obe kompoziciji natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 3:2; dimenzij 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10. t. e.: 2. vaja: Črkovna kompozicija (ime linearne pisave, ime pisave s serifi), Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek

Učni izidi; študent_ka:
– razloči in kombinira črkovne oblike
– manipulira vektorske elementov z risarskimi programi
– izvede dokument s printanjem in lepljenjem

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 3. marec 2022
– oddaja in evalvacija: 10. marec 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.