UN Tipografija B IP /kaligrafija

UN Tipografija B IP /kaligrafija
zimski semester, 2019/2020
nosilec: izr. prof. Domen Fras
izvajalec: asist. Marin Šantić

Uvod v kaligrafijo, razumevanje pisanja, spoznavanje latinskih rokopisov: unciala, minuskula, kurziva, gotica in copperplate. Seznanjanje z orodji in materiali. Spoznavanje tipov kontrasta in načinov njihove izvedbe.

Frekvenca
Obisk predavanj mora biti vsaj 75 %, eventuelni izostanek je potrebno pisno opravičiti.

Risarska oprema
Svinčniki, šilček, radirka
Škarje, nožek, ravnilo s podlago za rezanje, pisarniške sponke
Kaligrafska peresa, čopiči in tuš
Skicirka v bloku, beli pisarniški papir, 5 mm karo listi, skicirni papir.

Branje
Priporočena literatura, ki je na voljo v knjižnici.

Izpit
Dva tedna pred semestrsko razstavo (januarja 2020) si izvede izpitno preverjanje, na katerem študent napiše pangram v dveh rokopisih, ki ju izžreba.