OI, 6. seminarska naloga: Plasti in prosojnost

Koncept
S plastmi tvorimo vizualne pripovedi. Najdi podobo (risba, fotografija, … ) ki ji z dodajanjem ali odvzemanjem plasti (ploskve različnih oblik) nadgradiš vizualno narativnost. Sestavi dve kompoziciji, kjer je ista podoba glede na ostale elemente:

– podoba je primarna
– podoba je sekundarna

Pri izvedbi naloge vključi že pridobljene izkušnje z ritmom, ravnotežjem, obliko in protiobliko, barvami … Še posebej bodi pozoren na odnose med barvnimi ploskvami, obravnavo roba ipd. Uporaba besedil ali naslovov ni dovoljena, lahko pa uporabiš črke kot abstraktne likovne forme.

Izvedba (rok 8. 4. 2015)
Tehnika izvedbe je poljubna: analogno ali digitalno, obvezen je le format izdelkov: 1:1 (180 × 180 mm), kvadratni. Kompozicijo naj obroblja tanka črna črta.

Na korekture prinesi izvorno barvno kombinacijo in vse tri kompozicije, vsako posebej sprintano na formatu A4. Podpiši se z imenom in priimkom. Svojo stvaritev boš predstavil na skupinski razpravi v seminarju.