OI, 9. seminarska naloga: Modularna abeceda

Koncept
Črke, osnovane na modularnih mrežah, so temeljni tipografski material interaktivnih medijev in obenem stalni oblikovalski problem, ki zahteva celovit premislek, kako spojiti ortogonalni modularni princip z organskimi potezami v črkah.

Izvedba
S pomočjo spletne aplikacije Fontstruct oblikuj in izriši 10 števk in 26 črk latinske abecede. Lahko izbereš minuskule ali majuskule, a jih ne mešaj med seboj. Uporabljaj le dva modula: kvardat in četrtkrog.

Ko zaključiš svojo kreacijo, naloži font na svoj računalnik. Izdelaj vzorčnik na listu A3, ki vsebuje a) pangram in b) niz vseh znakov. V kolofon napiši še ime črkovne vrste, avtorja in letnico nastanka.

Časovnica
13. maj: oddaja

Nasvet: Zamisel fonta najprej skiciraj na karo papir, bodi pozoren na razmerja črkovnih pasov, črk in njihovih anatomskih delov.